Ugnė Katiliūtė

Santrauka

Įgimtos kraujagyslių malformacijos (ĮKM) – tai grupė heterogeninių ir labai retų kraujagyslių defektų, susida­rančių intrauteriniu vaisiaus laikotarpiu. Šiuos defektus charakterizuoja nenormalus kraujagyslių ir (ar) limfagys­lių vystymasis ir augimas. Liga gali pasireikšti labai indi­vidualiai, priklausomai nuo malformacijos tipo, stadijos, lokalizacijos ir dydžio, todėl gydymas labai varijuoja. Per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga, nustatant tam ti­krų genų mutacijų sąsajas, lemiančias įgimtų kraujagyslių malformacijų genetiką ir patofiziologiją, suteikė naujų perspektyvų medikamentiniam ĮKM gydymui. Gydant tiesioginiu mTOR inhibitoriumi sirolimu, blokuojamas ,,antiopoptozinis kelias“ ĮKM patofiziologinis kelias. Dėl to, įvairių tyrimų duomenimis, pasiekiami geri įgimtų lėtos tėkmės veninių, limfinių ir kapiliarinių malforma­cijų gydymo rezultatai. Greitos tėkmės arterioveninių malformacijų gydymui šis vaistas neefektyvus.

Raktiniai žodžiai: kraujagyslių malformacijos, mTOR inhibitoriai, sirolimas, gydymas, efektyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.156
Pilnas tekstasPDF

Back