Zita Gierasimovič, Dalia Skunčikienė, Natalja Surgunt

Santrauka

Kūdikių ir vaikų įgimtų širdies ydų gydymas yra sudė­tingas ir kompleksinis procesas, grindžiamas komandinio darbo principu. Lietuvoje tarp įgimtų anomalijų 26 proc. atitenka įgimtai širdies ydai, kuri užima antrą vietą po centrinės nervų sistemos įgimtos patologijos. Su širdies yda gimsta 6–8 iš 1000 naujagimių. 20–30 proc. įgimtų širdies ydų sudaro skilvelių pertvaros defektas.

Tyrimo tikslas. Įvertinti įgimta širdies yda sergančių vaikų slaugos poreikius.

Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 90 slaugytojų iš Vil­niaus universiteto ligoninės vaikų intensyviosios terapi­jos ir širdies chirurgijos centro. Respondentų darbo patir­tis nuo 1 iki 10 ir daugiau metų. Anketinė apklausa vyko 3 mėnesius. Išdalinta 130 anketų (atsakymų procentas – 69,2 proc.). Vertinti slaugos poreikiai priešoperaciniu, perioperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu.

Rezultatai. Personalo veikla priešoperaciniu laikotar­piu: dauguma (93,3 proc.) slaugytojų reikšmingai daž­niau vertina pulsą ir kvėpavimo dažnį; kiti (6,7 proc.) pažymėjo vaistų administravimą. Dauguma (60 proc.) slaugytojų vertina kraujospūdžio (AKS), pulso, tempe­ratūros pokyčius dažniau, nei paciento irzlumą (p <0.05). Odos ir gleivinių būklės pokyčius, kaip svarbų veiksnį, vertina 5,5 proc. apklaustųjų. Nustatytos koreliacijos (p<0,01) tarp dažniausių gyvybinių būklių vertinimo ir saugios aplinkos palaikymo. Gyvybinių būklių stebė­jimas ir vertinimas buvo dažnesnis, nei saugios aplin­kos palaikymas (p=0,001). Perioperaciniu laikotarpiu: dauguma (82,3 proc.) apklaustųjų reikšmingai ir labai svarbiai slaugos veiklai priskiria deguonies saturaciją, AKS, kairiojo prieširdžio spaudimą nei temperatūros, kvėpavimo ir odos spalvos pokyčius (p <0,05). Penkta­dalis (17,7 proc.) apklaustųjų teigia, kad dažnas slaugos veiksmas yra pulso ir temperatūros pokyčių vertinimas. Pooperaciniu laikotarpiu: pusė (50 proc.) apklaustųjų diurezės stebėjimą priskiria prie labai svarbių slaugos veiksnių, ypač, kai šlapimo išskyrimas yra 0,5 ml/kg/val. ir mažesnis. Dauguma (73,3 proc.) apklaustųjų teisin­gai vertino 4 fizinius veiksnius sukeliančius pragulas; kiti (2,3 proc.) nurodė du veiksnius ir ketvirtadalis (24,4 proc.) apklaustųjų pažymėjo 3 fizinius veiksnius (drėgmę, trintį ir slinkimą), sukeliančius pragulas (p <0,05). Ke­tvirtadalis (24,4 proc.) apklaustųjų prie dažnų kompli­kacijų priskyrė plaučių ventiliacijos sutrikimą, infekciją, kraujavimą iš žaizdos, pusė (50 proc.) tiriamųjų nurodė šlapimo kateterio užsikimšimą, intubacinio vamzdelio padėtį, sekreto siurbimą, kiti nurodė širdies tamponadą (20 proc. kiekvienos veiklos). Kaip rečiausias kompli­kacijos priežastis respondentai nurodė žarnyno peristal­tikos sutrikimus, odos ir gleivinių pokyčius (5,6 proc. kiekvienos veiklos).

Raktiniai žodžiai: įgimta širdies yda, gyvybinės veiklos, slaugos poreikis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.058
Pilnas tekstasPDF

Back