Mindaugas Malinauskas, Diana Žaliaduonytė, Andrius Minelga, Reda Aržanauskienė, Vytautas Zabiela

Santrauka

Aktualumas. Infekcinis endokarditas (toliau – IE) yra klastinga, širdies vožtuvus pažeidžianti infekcinė liga, dažnai sukelianti organų funkcijos nepakankamumą. Nepaisant naujų diagnostikos ir gydymo metodų taikymo, sergančiųjų šia liga mirštamumo rodikliai nemažėja. Kinta jos manifestavimo formos, eigos ypatumai, sukėlėjo reikšmė, todėl aktuali šios ligos hospitalinio mirštamumo priežasčių analizė. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos skyriaus 2014-2017 m. hospitalinio mirštamumo nuo infekcinio endokardito priežastinius veiksnius.

Tiriamieji ir tyrimo metodai. Atliktas retrospektyvinis tyrimas. Tiriamųjų grupę sudarė LSMU ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos skyriaus pacientai (N=135): 78 vyrai (57,8 proc.) ir 57 moterys (42,2 proc.), 2014-2017 m. gydyti dėl IE. Surinkti duomenys apie IE formas, eigos ypatumus, komplikacijas, sukėlėjus. Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 19.0 programos paketą. Tyrimo pradžioje lygintas kintamųjų (lyties, amžiaus, IE formų, sukėlėjų, komplikacijų) pasiskirstymas tarp mirusių ligoninėje nuo IE ir išgyvenusių pacientų, vėliau atlikta daugiaveiksnė logistinės regresijos analizė, siekiant įvertinti nepriklausomus priežastinius hospitalinio mirštamumo nuo IE veiksnius.

Rezultatai ir apibendrinimas. Pirminiu IE sirgo 45 ligoniai (33,3 proc.), antriniu – 90 (66,7 proc.). Protezuoto vožtuvo IE nustatytas 40 ligonių (30,3 proc.), 92 (69,7 proc.) IE pažeidė natyvinius vožtuvus. Dažniausiai (38,5 proc. atvejų) liga manifestavo klasikine forma, 20,0 proc. – širdies nepakankamumu, 8,9 proc. plautine forma, 7,4 proc. atvejų pasireiškė sepsis su šoku. IE embolinės komplikacijos nustatytos 25,9 proc., inkstų funkcijos nepakankamumas 55,6 proc., IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal Niujorko širdies asociacijos sistemos (toliau – NYHA) klasifikaciją 29,6 proc. ligonių. Tiriamuoju laikotarpiu iš 135 sirgusių IE, 18 (13,3 proc.) mirė ligoninėje. Tiriamojoje imtyje mirštamumo nuo IE tikimybę patikimai didino protezuoto vožtuvo IE, sepsinė klinikinė IE forma, inkstų funkcijos nepakankamumas, sukėlėjas Staphylococcus epidermidis. Mirties nuo IE tikimybę patikimai mažino atlikta širdies operacija.

Raktiniai žodžiai: infekcinis endokarditas, epidemiologija, hospitalinis mirštamumas, daugiaveiksnė logistinės regresijos analizė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.049
Pilnas tekstasPDF

Back