Genovaitė Eismontienė, Lina Gedrimė, Ramunė Žilinskienė, Almeda Kurienė, Erika Davydenko, Natalja Fatkulina

Santrauka

Skubiosios pagalbos komandinio darbo kokybė lemia paciento sveikatos būklę ir išgyvenamumą. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) struktūra vienoda visuose Lietuvos miestuose: dispečerinė tarnyba, atliekanti koordinatoriaus vaidmenį, ir išvažiuojamosios brigados. Brigadoje dirba ne mažiau kaip du žmonės. Vienas yra komandos lyderis, priimantis sprendimus ir palaikantis ryšį su dispečerine tarnyba.

Šio darbo tikslas – įvertinti GMP stoties specialistų komandinio darbo efektyvumą komandos narių požiūriu.
Vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų GMP stotyje 2019 metais balandžio mėnesį buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 60 GMP stoties specialistų: gydytojai, slaugytojai, slaugytojai-dispečeriai, paramedikai, vairuotojai.

Rezultatai ir išvados. Esant didelei skirtingų komandų įvairovei, svarbu suvokti, kokiai komandai priklausoma, žinoti tos komandos uždavinius, tikslus ir perspektyvas. Komandinio darbo svarba asmens sveikatos priežiūroje sietina su įvairių specializacijų darbuotojų bendradarbiavimo poreikiais. Komandinis darbas padeda taupyti ir racionaliau naudoti finansinius ir žmogiškuosius sveikatos priežiūros išteklius, užtikrinti geresnę paslaugų kokybę, sumažinti gydymo klaidų tikimybę. Atlikto tyrimo rezultatai gali būti naudingi ir paslaugų teikėjams (GMP komandoms), ir jų gavėjams (pacientams).

Raktiniai žodžiai: komandinis darbas, GMP slaugytoja, komanda, skubios pagalbos komanda, komandos efektyvumas, greitoji medicinos pagalba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.058
Pilnas tekstasPDF

Back