Loreta Kubilienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kaip Kauno miesto visuomenės vaistinėse laikomasi Geros vaistinės praktikos nuostatų reikalavimų, ar jose kokybiškai teikiama farmacinė paslauga, taip pat analizuojami veiksniai, turintys įtakos šių paslaugų kokybei. Darbo tikslas. Farmacinės paslaugos kokybės įvertinimas išduodant receptinius ir nereceptinius vaistus, esant ūmiai, lėtiniai ligai ar nežymiam sveikatos sutrikimui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Teorinis: literatūros šaltinių analizė pasirinkto tyrimo aspektu. Empirinis: respondentų nuomonės išaiškinimui atlikta anoniminė anketinė apklausa. Tyrimo objektu pasirinkome Kauno miesto visuomenės vaistines. Rezultatai ir išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad visuomenės vaistinėse teikiamų farmacinių paslaugų kokybė skiriasi, parduodant receptinius ir nereceptinius vaistus, taip pat ir esant skirtingai pacientų sveikatos būklei. Tyrimo metu nustatytas, kad farmacinė paslauga Kauno miesto vaistinėse teikiama nepakankamai kokybiškai. Per mažai dėmesio yra skiriama receptinių ir nereceptinių vaistų išdavimo ypatumams: ne visada pacientui pasiūlomas pigiausias vaisto analogas, nepakankamai išsiaiškinamos vaisto farmakologinis poveikis.  Tai gali sukelti vaistų vartojimo problemas ir pabloginti paciento sveikatos būklę. Teikiant farmacinę paslaugą nėra užtikrinamas jos konfidencialumas.

Raktiniai žodžiai: Gera vaistinių praktika, farmacinės paslaugos, farmacinė rūpyba, vaistinių preparatų vartojimas, farmacijos specialistas
DOI: 10.5200/36
Pilnas tekstasPDF

Atgal