Paulius Budrevičius, Danguolė Grūnovienė, Aurimas Galkontas

Santrauka

Farmacinė veikla – sveikatinimo veikla, apimanti vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų gamybą, importą iš trečiųjų šalių, kokybės kontrolę; didmeninį vaistinių preparatų platinimą ir vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą, veikliųjų medžiagų platinimą; vaistinių preparatų lygiagretų importą ir lygiagretų platinimą; vaistinių preparatų pardavimą ar išdavimą galutiniams vartotojams; farmacinių paslaugų teikimą; farmacinę rūpybą; ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybą, kokybės kontrolę; farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą [1]. Farmacinė paslauga – vaistinėje farmacijos specialistų teikiama paslauga, apimanti receptų tikrinimą, vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą [1]. Farmacijos mokslo pažanga, vaistinių preparatų gamybinių procesų gerinimas, spartus vaistinės pacientų skaičiaus didėjimas, vaistinių preparatų vartojimo dažnumas, jų nesuderinamumo mažinimas, farmacinės paslaugos kokybės ir informacijos apie vaistinius preparatus teikimo tobulėjimas keičia farmacijos specialisto veiklą visuomenės vaistinėje. Įvairiose Europos Sąjungos (ES) šalyse farmacijos specialisto veikla neženkliai skiriasi [2].

Metodika. Mokslinės literatūros ir reglamentuojančių teisės aktų analizė, empirinis tyrimas (Lietuvos farmacijos specialistų apklausa raštu ir Portugalijos farmacijos specialistų apklausta internetu).

Rezultatai. Nustatyta, kad Lietuvos ir Portugalijos farmacijos specialistų veikla panaši. Vaistinių preparatų pardavimas (išdavimas) – farmacijos specialistų prioritetinė veikla ir Portugalijos, ir Lietuvos visuomenės vaistinėse. Esmine informacija, teikiama vaistinės pacientui, abiejų šalių respondentai nurodo vaisto dozavimą, vartojimo dažnumą ir laiką, saugų vaisto vartojimą. Lietuvoje farmacijos specialistai didesnį dėmesį skiria receptų, pagal kuriuos pardavė (išdavė) vaistinius preparatus, tikrinimui, o Portugalijoje – ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos priežiūrai. Portugalijoje farmacijos specialistai apie nepageidaujamą vaisto poveikį perspėja dažniau, nei Lietuvoje. Lietuvoje vaistinės pacientui teikiamai farmacinei informacijai skiriamas didesnis dėmesys, nei Portugalijoje. Portugalijoje farmacijos specialistai vakcinuoja vaistinės pacientus, Lietuvos respondentų nuomonė apie šią farmacinę paslaugą neigiama.

Išvados. Pagrindiniai skirtumai tarp Lietuvos ir Portugalijos farmacijos specialisto veiklos visuomenės vaistinėse: Portugalijoje farmacijos specialistas atlieka daugiau funkcijų – vakcinuoja vaistinės pacientus, tikrina gliukozės kiekį kraujyje, kraujospūdį, bendrą cholesterolio ir trigliceridų kiekį. Teikdamas šias paslaugas, farmacijos specialistas suteikia ir farmacinę konsultaciją. Portugalijoje diegiama nauja farmacinė paslauga – receptinių vaistinių preparatų pardavimas internetu ir pristatymas į namus. Lietuvos visuomenės vaistinėse šių paslaugų farmacijos specialistas neteikia. Portugalijoje daugiau privačių visuomenės vaistinių, nei Lietuvoje. Portugalijoje visuomenės vaistinei privalu turėti laboratoriją.

Raktiniai žodžiai: farmacijos specialistas, farmacinė veikla, farmacinė paslauga, gera vaistinių praktika, farmacinė informacija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.096
Pilnas tekstasPDF

Back