Povilas Žukauskas, Jurgita Daukšienė, Loreta Kubilienė, Rima Jūratė Gerbutavičienė, Vaidas Skyrius, Raimondas Radžiūnas

Santrauka

Namų vaistinėlė – visos šeimos vaistų vartojimo įpročių veidrodis. Šeimos namų vaistinėlės turinys ir vaistų laikymo tvarka gali būti rimtu indikatoriumi, atspindinčiu šeimos gyvenimo būdą, socialinę padėtį ir vaistų vartojimo ypatybes. Tyrimo tikslas: įvertinti Farmacijos fakulteto studentų šeimų namų vaistinėlių turinį, saugojimo sąlygas, vertę ir informacijos šaltinius, nulemiančius namų vaistinėlių sudėtį. Metodika: tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 182 pirmojo ir penktojo kurso studentai. Tyrimas atliekamas 2012 m. gegužės – spalio mėnesiais. Rezultatai: pirmojo kurso Farmacijos fakulteto studentų šeimos, laikančios vaistus ne originaliose pakuotėse, dažniau savo vaistinėlėse turi vaistų su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu (50.00%) nei penktojo kurso studentų šeimos (37,50%) (p>0,05). 4 asmenų Farmacijos fakulteto studentų šeimos paprastai laiko visų šeimos narių vaistus vienoje vietoje (p<0,001). Išvados: Farmacijos fakulteto studentai atsakingai vertina namų vaistinėlės saugojimo sąlygas, turi konkretų už šeimos namų vaistinėlę atsakingą asmenį. Penktojo kurso Farmacijos fakulteto studentai daro didesnę įtaką sprendimams dėl namų vaistinėlės turinio nei pirmojo kurso studentai.Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: namų vaistinėlė; savigyda; vaistų laikymo sąlygos; vaistų vartojimo įpročiai; farmacijos studentai
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.124
Pilnas tekstasPDF

Atgal