Alvydas Juocevičius, Raimonda Kavaliauskaitė, Rūta Rakštelytė

Santrauka

Straipsnyje atlikta reabilitacijos priemonių, taikytų pacientams, gydytiems stacionare, analizė 2008- 2015 metais. Išnagrinėtas atliktų procedūrų skaičiaus pokytis, gulėjimo trukmė bei reabilitacijos skyriaus, aptarnaujančio šiuos žmones, personalo etatų struktūros ir krūvio kitimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad pacientų, kuriems teiktos paslaugos Fizinės medicinos ir reabilitacijos centro I stacionarinės reabilitacijos skyriuje, skaičius nuolat kito, o 2015 metais buvo didžiausias. Ergoterapijos ir kineziterapijos procedūrų skaičius, atliktų vienam pacientui didžiausias buvo 2008 metais, kineziterapijos procedūrų skaičius mažiausias 2012 metais, ergoterapijos 2015 metais. Toks pokytis matomas dėl trumpesnės gydymo trukmės bei didėjančio pacientų skaičiaus skyriuje, lyginant su ankstesniais metais. Nuolat kito tiek ergoterapijos, tiek kineziterapijos procedūrų skaičius, bet kineziterapijos procedūrų buvo atlikta daugiau nei ergoterapijos. Ergoterapijos procedūrų skaičius nuo 2008 iki 2012 metų mažėjo, o nuo 2013 metų vėl didėjo.

Raktiniai žodžiai: reabilitacija; ergoterapija; kineziterapija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.0036
Pilnas tekstasPDF

Atgal