Gediminas Degutis, Petras Butėnas, Liudvikas Kervys

Santrauka

Tikslas: įvertinti pacientų, kuriems dėl klubo sąnariodisplazijos atlikta klubo sąnario endoprotezavimooperacija gūžduobinį komponentą implantuojantproksimaliau anatominio gūžduobės centro,atokius gydymo rezultatus.Ligoniai ir metodai: 1997-2004 m. Všį Raudonojokryžiaus, (vėliau – Všį VULSK CF) ligoninėje dėlI-IV laipsnio klubo sąnario displazijos buvo atliktos85 klubo sąnario endoprotezavimo operacijos,gūžduobinį endoprotezo komponentą implantuojantdistopiškai, proksimaliau anatominio gūžduobėscentro. Minėtu būdu operuoti 83 pacientai (17vyrų – 18 klubo sąnarių bei 66 moterys – 67 klubosąnariai). Prieš operaciją ligoniai atsakė į Harrisklubų sąnarių klausimyną. Konstatuotas atsakymųvidurkis 42,1 (29-62) balai. 2013 m. vasario-gegužėsmėnesiais atokius gydymo rezultatus pagal Harrisklubų sąnarių klausimyną ir objektyvius tyrimuspavyko įvertinti 44 (53,01%) ligoniams.Rezultatai: įvertinus pacientų atsakymus į Harrisklubo skalės klausimus konstatuotas 61,7 (26-88)balų vidurkis.Išvados: mūsų duomenimis, gūžduobinio komponentoimplantavimas proksimaliau anatominio gūžduobėscentro, stengiantis suteikti kuo labiau anatominępoziciją be lateralinio poslinkio, yra vienas išoperacinio pasirinkimo variantų atrinktiems pacientams,sergantiems klubų sąnarių displazija.

Raktiniai žodžiai: displazinis klubo sąnarys, klubo sąnario endoprotezavimas, distopinė gūžduobė, Harris klausimynas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.006
Pilnas tekstasPDF

Atgal