Alina Pūrienė

Santrauka

Dentino jautrumas (DJ) yra apibūdinamas kaip trumpas skausmas, kurį sukelia terminiai, taktiliniai, dehidratacijos, osmosiniai ar cheminiai dirgikliai, veikiantys atsidengusį dentiną, ir kuris negali būti sukeltas kito dantų defekto ar patologijos. Tyrimo tikslas – nustatyti ir palyginti tiriamosios „Sensitive Pro-Relief“ (Colgate-Palmolive Co) ir kontrolinės pemzos profilaktinės pastos („Nupro pumice prophylaxis paste“, Dentsply professional) efektyvumą mažinant dentino jautrumą po visos burnos dezinfekcijos. Iš viso tyrime dalyvavo 31 dalyvis (ištirti 78 dantys). Dantų jautrumas vertintas naudojant Schiff jautrumo skalę du kartus: prieš ir po visos burnos dezinfekcijos. Tyrimo rezultatai – Colgate „Sensitive Pro-Relief“ jautrumą mažinanti poliravimo pasta statistiškai reikšmingai sumažina padidėjusį dentino jautrumą po visos burnos dezinfekcijos, palyginti su kontroline poliravimo pasta.

Raktiniai žodžiai: Dentino jautrumas, visos burnos dezinfekcija, pasta.
DOI: 10.5200/21
Pilnas tekstasPDF

Atgal