Kamilė Antanavičiūtė, Rūta Šarkūnaitė

Santrauka

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir susisteminti įrodymais pagrįstus duomenis, pateiktus 2020 – 2021 metais paskelbtuose moksliniuose straipsniuose apie bendrą cukrinio diabeto (CD) ir Covid ligos patogenezę, CD dažnį sergančiųjų Covid liga populiacijoje bei CD įtaką šios ligos baigčiai. Išanalizuota 20 straipsnių. Tyrimo rezultatai. Pagrindinis patogenezinis mechanizmas, lemiantis sunkią Covid eigą CD populiacijoje, susijęs su hiperglikemijos ir citokinų hipersekrecijos sukelta endotelio pažaida bei jos sukelta hiperkoaguliacine būkle. Nustatytas CD dažnis varijuoja tarp 7,4 ir 33 proc. Covid liga sergančių pacientų bei CD statistiškai reikšmingai dažniau buvo nustatytas pacientams, kurie sirgo sunkesne Covid ligos forma: buvo dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) ar gydymo intensyviosios terapijos skyriuje poreikis.

Raktiniai žodžiai: SARS-CoV-2, Covid-19, cukrinis diabetas, paplitimas, baigtys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.148
Pilnas tekstasPDF

Back