Danielius Serapinas, Mantas Sauspreskis, Justinas Žiūraitis, Diana Barkauskienė, Marius Žemaitis, Raimundas Sakalauskas

Santrauka

Chloro kiekis dažnai būna padidėjęs esant cistinės fibrozės diagnozei, tačiau esant lėtinėms kvėpavimo takų ligoms chloro kiekis prakaite gali būti labai įvairus. Tyrimo tikslas nustatyti chloro koncentracijos prakaite ypatumus įtariant cistinę fibrozę. Metodika. Atrinktos istorijos pacientų, kuriems 2011-2012 metais buvo darytas chloro koncentracijos tyrimas įtariant cistinę fibrozę (n=48). Iš ligos istorijų surinkta chloro koncentracijos prakaite tyrimo rezultatai, duomenys apie genetinius cistinės fibrozės transmembraninį laidumą reguliuojančio baltymo koduojančio geno (CFTR) mutacijų tyrimus, bei C reaktyvaus baltymo (CRB) reikšmės. Chloro koncentracijos prakaite mėginys laikomas abejotinu, jei gauti rezultatai yra 40-60 mmol/l intervale, ir teigiamu, jei >60 mmol/l. CRB laikomas padidėjusiu, jei jo kiekis serume viršija 5mg/l. Gauti duomenys apdoroti SPSS v15 paketu. Reikšmingumo lygmuo pasirinktas p<0,05. Sąsajos tarp CRB ir Cl koncentracijos prakaite tikrintos Pearson‘o koreliacijos koeficientu. Rezultatai. Iš 48 pacientų, kuriems buvo tirta chloro koncentracija prakaite, 9 (18,75%) nustatytos normą viršijančios reikšmės.

6 (12,5%) iš jų nustatytas abejotinas padidėjimas, 3(6,25%) – teigiamas chloro koncentracijos mėginys. 3(50%) pacientai su abejotinu mėginiu yra vyriškosios lyties, 3 (50%) – moteriškosios. Visi pacientai su teigiamu mėginiu yra vyriškosios lyties. Vidutinis chloro koncentracijos kiekis vyriškosios lyties tiriamųjų prakaite 25,73mmol/l (p<0,05; PI=21,05-30,40) statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo moteriškosios lyties tiriamųjų 24,44 mmol/l (p<0,05; PI=19,96-28,91). Visiems pacientams su teigiamu chloro koncentracijos prakaite mėginiu bei vienam su abejotinu atlikti genetiniai CFTR geno mutacijų tyrimai. Visų tyrimų rezultatai neigiami. CRB tyrimas atliktas 17 (35,42%) pacientų, vidutinė reikšmė 32,31±73,68 mg/l. 13pacientų (82,35%) CRB kiekis serume buvo padidėjęs. Statistiškai reikšmingos koreliacijos tarp chloro koncentracijos prakaite ir CRB serume nenustatyta (r= -0,16; p=0,531 ). Gautos išvados parodė, kad genetinis tyrimas atliekamas tik nustačius teigiamą chloro koncentracijos prakaite mėginį, tačiau tyrimo metu mutacijų nustatyta nebuvo ir sąsajų tarp CFTR geno mutacijų ir chloro koncentracijos prakaite nenustatyta. Statistiškai reikšmingos koreliacijos tarp chloro koncentracijos prakaite ir CRB serume nenustatyta (p>0,05).

Raktiniai žodžiai: sveikata; chloro kiekis; vaikas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.026
Pilnas tekstasPDF

Atgal