Dalia Verbylė, Virginija Kondratavičienė

Santrauka

Straipsnyje, remiantis teoriniais ir empiriniais duomenimis, apibūdinamas būsimųjų socialinių darbuotojų požiūris į socialinio darbo studijų programos dalykus vertybine prasme, pateikiant vertybinio turinio siekinius ir jų ugdymą studijų dalykuose. Nustatyta, kad visi vertybiniai siekiniai susiję su vertybių turiniu, savęs ir kitų pažinimu, svarbūs rengiant būsimuosius socialinius darbuotojus, buvo įvertinti labai teigiamai ir teigiamai daugumos respondentų. Absoliučiai daugumai studentų svarbiausi studijų dalykai vertybiniu ugdymo požiūriu yra Filosofijos įvadas, Vertybės ir etika socialiniame darbe. Taipogi apie pusė respondentų labai teigiamai ir teigiamai vertino Praktiką, Bendrąją ir asmenybės psichologiją bei Bendravimo psichologiją. Kiti studijų dalykai vertybine prasme sulaukė žymiai mažiau dėmesio. Šiek tiek mažiau respondentai vertybinį ugdymą pastebi specialybiniuose negu bendruosiuose studijų dalykuose. Pasirenkamieji dalykai – Šeimos planavimas ir Etiketas – vertybine prasme pasirinkti vos poros studentų. Būsimieji socialiniai darbuotojai siūlė dėstyti šiuos pasirenkamus dalykus, jų manymu, svarbius vertybiniu požiūriu: Ekologiją, Vertybinį ugdymą, Tarptautinį socialinį darbą, Socialinį darbą su jaunimu, Sudėtingas patirtis ir konsultavimą bei Sveiką gyvenseną.

doi:10.5200/sm-hs.2013.106

Raktiniai žodžiai: vertybės, vertybinis ugdymas, studijų dalykai, studijų vertybiniai siekiniai, vertinimas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.106
Pilnas tekstasPDF

Atgal