Konstantinas Povilas Valuckas, Vitalija Samerdokienė, Ernestas Janulionis, Vydmantas Atkočius

Santrauka

Jonizuojančioji spinduliuotė, naudojama piktybiniamsnavikams gydyti, laikui bėgant gali sukeltiantruosius pirminius piktybinius navikus (APPN).Tyrimo metu buvo vertinamas APPN paplitimastarp 662 spinduline terapija (ST) gydytų 1989–1999metų laikotarpiu IIB ir IIIB stadijos gimdos kakleliovėžio pacienčių. Viena grupė pacienčių gavo ST60Co distancinę gamaterapiją, ir didelės dozės galios(DDG) 60Co brachiterapiją (287 pacientės), o kita(375 pacientės) – 60Co distancinę gamaterapiją irDDG 252Cf neutronų brachiterapiją.Yra pakankamai daug medžiagos apie po gama STtaikymo nustatytų APPN dažnį, lokalizacijas, apšvitosdozės įtaką jų dažniui. Apie APPN po 252Cfneutronų brachiterapijos apšvitos, gydant gimdoskaklelio vėžį, literatūros nerasta. Mūsų tyrimas ilgąlaiką stebint 662 pacientes, gavusias arba DDG 60Coarba 252Cf brachiterapiją, parodė, kad APPN buvostebėti 43 atvejais ir tai sudarė 6,5 proc. visų pacienčių,iš jų 25 atvejai (6,7 proc.) – 252Cf brachiterapijosgrupėje, o 60Co brachiterapijos grupėje 18 atvejų(6,3 proc.). Šie rezultatai rodo, kad 60Co gama ir252Cf neutronų brachiterapijos metu gautos apšvitosvienodai veikė APPN iniciaciją.Įvertinus literatūros ir atlikto APPN tyrimo duomenis,nekyla abejonių, kad APPN dažnio, jų lokalizacijųbei gretimų organų apšvitos dozės įtakos APPNišsivystymui detalus ištyrimas gali būti aktuali tolimesniųtyrimų tema.

Raktiniai žodžiai: antrieji pirminiai piktybiniai navikai, gimdos kaklelio vėžys, suderinta spindulinė terapija
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.077
Pilnas tekstasPDF

Atgal