Turinys

PACIENTŲ, SERGANČIŲ AKNE, GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS
Andrė Lideikaitė, Anastasija Malevič, Rūta Gancevičienė
PDF
5-9
VAIKŲ, GIMUSIŲ SU LŪPOS, ALVEOLINĖS ATAUGOS IR GOMURIO NESUAUGIMAIS, NUO BURNOS SVEIKATOS PRIKLAUSANTI GYVENIMO KOKYBĖ
Linas Zaleckas, Laura Linkevičienė, Greta Aidukaitė, Greta Bagušauskaitė
PDF
10-16
CHEMOTERAPINIU BŪDU GYDOMŲ PACIENTŲ POKYČIAI BURNOJE IR BURNOS PRIEŽIŪROS ĮPROČIAI
Karolina Ramanauskaitė, Jūratė Zūbienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė
PDF
17-21
IŠPLĖSTINĖS HEMODINAMIKOS STEBĖSENOS GALIMYBĖS IR ATSAKO Į SKYSČIŲ TERAPIJĄ PROGNOZAVIMAS SPONTANIŠKAI KVĖPUOJANTIEMS PACIENTAMS PERIOPERACINIU LAIKOTARPIU
Asta Mačiulienė, Almantas Maleckas, Algimantas Kriščiukaitis, Vytautas Mačiulis, Kotryna Valiukaitė, Laurita Vaičaitė, Andrius Macas
PDF
22-30
EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS LACK THE NECESSARY AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM BALANCE AND SHORT RELAXATION TECHNIQUES ARE INSUFFICIENT TO SOLVE THIS
Martynas Gedminas, Lukas Neimanas, Dinas Vaitkaitis, Nedas Jasinskas, Viktoras Šaferis, Kęstutis Stašaitis, Paulius Dobožinskas, Aurimas Mačiukas
PDF
31-35
SAUSŲ AKIŲ SINDROMO PAPLITIMAS TARP STUDENTŲ
Lina Kuliešytė, Ieva Jurelė, Jūratė Jankauskienė
PDF
36-39
NARCISISTINIŲ ASMENYBIŲ SANTYKIO SU AUTORITETU PATYRIMAS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
Dovilė Petronytė-Kvedarauskienė, Gražina Gudaitė
PDF
40-46
KINEZITERAPIJOS NAMŲ PROGRAMOS POVEIKIS LEUKEMIJA SERGANČIŲ VAIKŲ FIZINEI IR FUNKCINEI BŪKLEI
Giedrė Juškėnienė, Karina Miliškevičiūtė, Aurelija Šidlauskienė
PDF
47-51
ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ EFEKTYVUMAS VAIKŲ, SERGANČIŲ ŪMINE LIMFOBLASTINE LEUKEMIJA, KASDIENEI VEIKLAI IR GYVENIMO KOKYBEI
Justinas Blaževičius, Aurelija Šidlauskienė
PDF
52-56
BESIMOKANTI ORGANIZACIJA ŠIUOLAIKINIO VIEŠOJO VALDYMO KONTEKSTE
Laima Skrickienė, Daiva Čepuraitė, Kęstutis Štaras
PDF
57-66