Karolina Dubickaitė, Ieva Merkytė, Eglė Pavydė, Audrius Sveikata

Santrauka

Neracionalus antibiotikų vartojimas viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms gydyti ir savigyda antibiotikais – svarbios visuomenės sveikatos problemos. Lietuvoje atlikta mažai tyrimų, kurie vertintų visuomenės žinias apie antibiotikus. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti antibiotikų vartojimo ypatumus, visuomenės žinias, elgesį vartojant šiuos vaistus, savigydos paplitimą, priežastis. Perspektyviniam momentiniam stebėjimo tyrimui atlikti pasirinktas anoniminės apklausos metodas. Tyrimo instrumentas – originalus klausimynas, sudarytas iš 20 klausimų. Aprašomoji ir lyginamoji statistinė duomenų analizė atlikta statistiniu paketu SPSS Statistics 17.0. Rezultatai laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05. Nors antibiotikai yra dažnai vartojami vaistiniai preparatai, tačiau visuomenės žinios apie juos nėra pakankamos. Net ketvirtadalis respondentų (27,2 proc.) manė, kad antibiotikai veikia virusų sukeltas infekcijas, pusė – kad antibiotikai vienodai veikia tiek bakterijų, tiek virusų sukeltas infekcijas. Daugianarė logistinė regresinė analizė atskleidė, kad silpnos žinios apie antibiotikus buvo susijusios su dažnesniu šių vaistinių preparatų vartojimu (p=0,005; OR=2,959; 95% CI 1,389-6,307) ir didesne rizika užsiimti savigyda (p=0,024; OR=1,816; 95% CI 1,082-3,046). Savigydos antibiotikais paplitimas tarp tiriamųjų buvo 38,0 proc. Savigydą antibiotikais skatina tai, kad šių vaistinių preparatų vis dar galima įsigyti be recepto. Gydytojai ir vaistininkai turėtų skirti daugiau laiko konsultuodami pacientus apie racionalų antibiotikų vartojimą prieš išduodami šiuos vaistinius preparatus.

Raktiniai žodžiai: antibiotikai; visuomenės žinios; neracionalus antibiotikų vartojimas; savigyda.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.020
Pilnas tekstasPDF

Atgal