Mantas Jaras, Daiva Divalė, Andrius Macas

Santrauka

2019 m. Amerikos sveikatos priežiūros epidemio-logijos draugija (SHEA) kartu su Amerikos aneste-ziologų draugija (ASA), Anestezijos ligonių saugos fondu (APSF) ir Amerikos slaugytojų anesteziologų asociacija (AANA) publikavo infekcijų prevencijos operacinėje rekomendacijas anesteziologinėje darbo zonoje. Siekiant palaikyti optimalią infekcijų kontrolę svarbu gerinti rankų higieną: rekomenduoti minima-lūs rankų higienos reikalavimai, antiseptiko dozatorių lokalizacijos, pirštinių mūvėjimas intubacijos metu. Taip pat išskirti pagrindiniai aplinkos dezinfekcijos reikalavimai, tokie kaip laringoskopų, anestezijos aparatų, vežimėlio priežiūra tarp operacijų, sterilumo priemonių laikymasis centrinės venos kateterizacijos metu ir kiti. Infekcijų prevencijos gerinimui rekomen-duojama nuolat tobulinti higienos planus bei suteikti galimybę praktikams naudotis standartais.

Raktiniai žodžiai: infekcijų prevencija, rankų higiena, anes-teziologinė darbo zona, dezinfekcija, operacinė.
DOI10.5200/sm-hs.2019.021
Pilnas tekstasPDF

Back