Inga Mikutavičienė, Gerimantas Čerkauskas

Santrauka

Naudojant kiekybinę tyrimo strategiją, buvo siekiama atskleisti akušerių poreikio Lietuvos stacionarinėse gydymo įstaigose tendencijas. Stacionarinių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų slaugos vadovų (arba padalinių vyriausiųjų akušerių) apklausa leido prognozuoti akušerių poreikį artimiausiais metais. Reikiamą specialistų skaičiaus kitimą slaugos vadovai planavo atsižvegdami į savo organizacijų veiklos specifiką, į planuojamos ar faktinės įstaigos restruktūrizacijos daromus pokyčius, personalo amžių, emigracijos mastus bei ketinimus ir kt. Tyrimo empirinę bazę sudarė 18 sveikatos priežiūros įstaigų duomenys. Tyrimui atlikti buvo pasirinkti visi didžiųjų respublikos miestų akušerijos stacionarai, respublikinės ligoninės ir didesnių rajonų gydymo įstaigos, apimant visus Lietuvos regionus, tai leido patikimai prognozuoti akušerių poreikio tendencijas. Tyrimo duomenimis, per artimiausius 5 metus akušerių poreikis stacionarinėse gydymo įstaigose sieks 74, o įvertinus tai, jog net 21 proc. apklaustose įstaigose dirbančių akušerių yra vyresnės nei 55 m. amžiaus, taip pat emigracijos tendencijas bei šio tyrimo metu nevertintas darbo rinkos tendencijas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, tyrimo metu atskleistas akušerių poreikis išaugtų 2 ir daugiau kartų. Didžiausias akušerijos specialistų poreikis išryškėjo Vilniaus ir Kauno regionuose. Darytina išvada, kad akušerių paklausa Lietuvos darbo rinkoje nėra didelė, tačiau įvertinant labai ribotą pasiūlą (apie 20 absolventų kasmet visai respublikai), prognozuotinos geros Kauno kolegijoje ruošiamų akušerių specialistų įsidarbinimo galimybės.

doi:10.5200/sm-hs.2013.104

Raktiniai žodžiai: akušeris(ė), specialistų poreikis, aukštoji mokykla
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.104
Pilnas tekstasPDF

Atgal