Vaiva Strukčinskaitė, Patricija Gladkytė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis

Santrauka

Fizinis pajėgumas ir laikysena yra svarbūs komponentai, siekiant išauginti sveiką asmenį. Ankstyvoji paauglystė yra kritinis laikotarpis, kurio metu žmogaus organizme vyksta ženklūs pokyčiai. Šiuo laikotarpiu išryškėja sumažėjusio fizinio pajėgumo pasekmės laikysenos formavimuisi. Tyrimo tikslas – nustatyti 13-14 metų paauglių fizinio pajėgumo ir laikysenos sąsajas. Tyrimas atliktas 2020 metais Vilniaus mieste. Tyrime dalyvavo 34 (n=34) 13-14 metų mokiniai. Tyrimo metu atlikti tiriamųjų antropometriniai matavimai, vertinta laikysena bei fizinis pajėgumas (statinė liemens raumenų ištvermė, pusiausvyra ir lankstumas). Statistinei duomenų analizei naudotas Spearman koreliacijos koeficientas. Įvertinus paauglių laikyseną, nustatyta, kad vidutinis įvertinimas atitiko patenkinamą laikyseną. Liemens raumenų statinės ištvermės pilvo-nugaros santykis vidutiniškai buvo 0,53±0,33. Berniukų pilvo-nugaros raumenų santykis statistiškai reikšmingai geresnis (p=0,002). Dešiniojo ir kairiojo šono statinės liemens raumenų ištvermės santykio vidurkis – 1,11±0,63. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paauglių pusiausvyra yra sutrikusi, nustatytas pu-siausvyros vidurkis 16,35±6,63 bandymai, atitinkantys blogą įvertinimą. Mergaičių pusiausvyros rodikliai buvo statistiškai reikšmingai prastesni (p=0,002). Lankstumo testo vidutinis rezultatas – 18,84±9,05 cm. Mergaitės buvo statistiškai reikšmingai lankstesnės, nei berniukai (p=0,003). Koreliacinės analizės metu nustatytos statistiškai reikšmingos sąsajos tarp pilvo-nugaros raumenų santykio ir galvos padėties (rs=0,369, p=0,020) ir tarp lankstumo bei stuburo deformacijų (rs=0,437, p=0,002). Tyrimo metu gauti koreliacinės analizės rezultatai parodė, kad laikysena iš dalies priklauso nuo fizinio pajėgumo.

Raktiniai žodžiai: fizinis pajėgumas, laikysena, paaugliai, vaikai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.170
Pilnas tekstasPDF

Back