Aurelija Meškaitė, Rūta Dadelienė, Ireneusz M. Kowalski, Sigita Burokienė, Judita Doveikienė, Alvydas Juocevičius, Juozas Raistenskis

Santrauka

Įvairių šalių tyrimų duomenys rodo, kad mažėja ne tik mokinių fizinis aktyvumas, bet ir daugėja sveikatos sutrikimų, ligų, fiziškai silpnų ugdytinių. Tyrimo tikslas buvo ištirti 11-15 metų mokinių fizinę būklę ir fizinį aktyvumą, ieškoti šių veiksnių tarpusavio sąsajų.
Tyrimas atliktas 2011 m. vasario – gruodžio mėn. Utenos Vyturių pagrindinėje mokykloje. Tyrime dalyvavo 11-15 metų amžiaus mokiniai (n=78). Buvo atlikta: medicininės dokumentacijos analizė, anketinė anoniminė apklausa; antroposkopija; antropometrija; Eurofito testai; pulso dažnio ramybėje skaičiavimas; Rufje testas. Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant „SPSS 20.0” ir Microsoft Excel 2010 programinį paketą.
Tyrimo rezultatai parodė, kad visiškai sveikų mokinių, priklausančių I sveikatos grupei, yra mažiau negu trečdalis, pagal sveikatos sutrikimus pirmauja: širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (29,7 proc.), regos sutrikimai (24,1 proc.), skeleto-raumenų sistemos ligos (14,8 proc.). Didesnis šių sutrikimų paplitimas stebimas tarp 14-15 metų mokinių. Taip pat 14-15 metų amžiaus mokinių fizinė būklė yra prastesnė negu 11-13 metų mokinių: beveik trečdalis (28 proc.) 14-15 metų mokinių turi antsvorį, 15 proc. – laikysenos pakitimų, 14 proc. – netaisyklingą kojų formą, kai tuo tarpu 11-13 metų mokiniai: 4 proc. – turi antsvorį, 6 proc. – laikysenos pakitimų, ir 6 proc. – netaisyklingą kojų formą (p<0,05). Daugumos mokinių pajėgumas yra vidutinis ir tik 2,6 proc. mokinių – didelis. Mokinių fizinis parengtumas yra prastas: tirtų fizinių ypatybių balas dešimtbalėje sistemoje svyruoja nuo 3,2 iki 6,3 balo. Mokinių fizinis aktyvumas nėra pakankamas: didelė dalis mokinių vengia aktyvumo kūno kultūros pamokose, nesirenka sportinės popamokinės veiklos, mankštinasi per retai arba nesimankština niekada, daug laiko skiria pasyviam poilsiui. 11-15 metų mokinių mankštinimosi dažnumas, aktyvumas kūno kultūros pamokose, pasyvaus laisvalaikio trukmė turi įtakos jų fizinei būklei: kūno masės indeksui, laikysenai ir širdies, kraujotakos sistemos funkciniam pajėgumui

Raktiniai žodžiai: mokinių fizinis aktyvumas; fizinė būklė; fizinis išsivystymas; funkcinis pajėgumas; laikysena; fizinės ypatybės
DOI: 10.5200/379
Pilnas tekstasPDF

Atgal