Birutė Strukčinskienė

Santrauka

Eismo įvykiai daugumoje pasaulio šalių išlieka aktualia problema. Tyrimo metu analizuotas 0-19 metų Lietuvos vaikų ir paauglių mirtingumas nuo eismo traumų 1998-2007 metais pagal eismo dalyvių kategorijas. Taikyta tiesinė regresija. Naudotas determinacijos koeficientas R2, reikšmingumo lygmuo p≤0,05. Lietuvoje 1998- 2007 metų tiriamuoju laikotarpiu nuo eismo traumų žuvo apie tūkstantį (1080) 0-19 metų amžiaus vaikų ir paauglių. Berniukų/vaikinų žuvo 2,5 karto daugiau, negu mergaičių/merginų. 57 proc. eismo įvykiuose žuvusiųjų sudarė keleiviai, 24 proc. – pėstieji, 8 proc. –dviratininkai, 7 proc. – motociklininkai. Nuo eismo traumų dauguma eismo dalyvių ir moterų grupėje (62 proc.), ir vyrų grupėje (55 proc.) žuvo kaip keleiviai. 28 proc. eismo dalyvių moterų grupėje ir 22 proc. eismo dalyvių vyrų grupėje nuo eismo traumų žuvo kaip pėstieji. Nedidelė dalis eismo dalyvių žuvo kaip dviratininkai (4 proc. mergaičių/merginų ir 9 proc. berniukų/vaikinų) ir važiuodami motociklu (2 proc. mergaičių/ merginų ir 10 proc. berniukų/vaikinų). Dešimties metų tiriamuoju laikotarpiu 0-19 m. vaikų ir paauglių amžiaus grupėje Lietuvoje didėjo eismo įvykiuose žuvusių keleivių ir motociklininkų, o mažėjo žuvusių pėsčiųjų eismo dalyvių mirtingumas nuo eismo traumų. Dviratininkų kategorijoje
reikšmingų pokyčių nenustatyta. Mergaičių/ merginų grupėje reikšmingai didėjo eismo įvykiuose žuvusių automobilio viduje keleivių, o
reikšmingai mažėjo žuvusių dviratininkių ir pėsčiųjų mirtingumas nuo eismo traumų. Žuvusių mergaičių, važiavusių motociklu kategorijoje, reikšmingų mirtingumo nuo eismo traumų pokyčių nenustatyta. Berniukų/vaikinų grupėje reikšmingai didėjo eismo įvykiuose žuvusių keleivių ir motociklininkų mirtingumas. Pėsčiųjų ir dviratininkų kategorijose reikšmingų mirtingumo nuo eismo traumų pokyčių nenustatyta.

Raktiniai žodžiai: vaikai ir paaugliai, eismo traumos, mirtingumas, eismo dalyviai.
DOI: 10.5200/194
Pilnas tekstasPDF

Atgal