Ieva Dūdonytė, Giedrė Bulotienė

Abstract

Paliatyvusis gydymas – medicinos šaka, kurios tikslas sumažinti simptomus ir kančias pacientų terminalinės stadijos metu. Medicinos studentams svarbu studijų me­tais tinkamai pasiruošti bendravimui su terminalinės sta­dijos pacientais ir jų artimaisiais. Nors medikai supažin­dinami su šiuo gydymu, tačiau įvairiose pasaulio šalyse vis dar prastas pasirengimas pranešti blogą prognozę, savo žinias studentai vertina vidutiniškai, bei mano, kad studijų metais turėtų būti skirta daugiau laiko ir dėmesio tinkamam bendravimui su paliatyviais pacientais.

Keyword(s): paliatyvusis gydymas, terminalinė stadija, bloga ligos prognozė, bendravimas su paliatyviu pacientu.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.136
Full Text: PDF

Back