Kamilė Počepavičiūtė, Iveta Mykolaitytė

Abstract

Kognityvinės funkcijos yra svarbios ne tik kasdieniame, bet ir darbiniame gyvenime. Jų silpnėjimas siejamas su lėtiniu uždegiminiu atsaku, sukeliamu įvairių lėtinių ligų, kurių rizikos veiksnių randama ir darbo aplinkoje. Ty­rimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis pu­blikacijomis apžvelgti su lėtiniu uždegimu susijusius rizikos veiksnius, esančius profesinėje aplinkoje, bei jų įtaką darbuotojų kognityvinėms funkcijoms ir darbinei veiklai. Išanalizuota 15 ne senesnių nei dešimties metų senumo publikacijų aptariama tema. Straipsniai atrinkti iš PubMed, UpToDate ir ScienceDirect medicininių duo­menų bazių.

Remiantis rezultatais, pažinimo funkcijų silpnėjimas gali būti susijęs su darbo aplinkoje esančiais rizikos veiks­niais: biologinėmis bei mineralinėmis dulkėmis, sun­kiaisiais metalais, pesticidais ir kitais, galinčiais sukelti lėtinį sisteminį uždegimą, progresuojantį iki neurode­generacijos. Šių veiksnių įvertinimas labai svarbus pro­fesiniam visavertiškumui – dėl kognityvinių funkcijų svarbos darbe šių funkcijų silpnėjimas yra žalingas ne tik darbuotojui, bet ir darbovietei. Šių funkcijų įverti­nimo procesas yra sudėtingas, neretai diagnostika vėlyva, todėl labai svarbi ne tik prevencija, bet ir ikiklinikinių pokyčių vertinimas.

Keyword(s): kognityvinės funkcijos, lėtinis sisteminis uždegimas, citokinai, darbo aplinka.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.154
Full TextPDF

Back