Diana Barragan Ferrer, Žaneta Mickienė, Ilona Kupčikienė, Sigita Zlatkuvienė, Gerda Matelienė, Augustina Rudžionienė, Agnė Šidagienė

Abstract

Šiandieninės konkurencijos akivaizdoje organizacijos įvaizdis tapo ypač svarbia konkurencinio pranašumo įgijimo ir efektyvios veiklos vystymo priemone. Nors esama labai daug komunikacijos kanalų ir būdų, ta­čiau klientą pasiekti tenka vis sudėtingiau. Daugelis organizacijų stiprindamos savo įvaizdį vis dažniau pasitelkia sensorinę rinkodarą – komunikavimą per klientų pojūčius, dar kitaip vadinamą pojūčių marke­tingu. Mokslinėje literatūroje teigiama, jog pozityvias emocijas galima sužadinti tinkamai paveikiant visus penkis žmogaus pojūčius. Pojūčių marketingas pa­deda užmegzti emocinius ryšius su klientais, sukuria ilgalaikį lojalumą organizacijai.

Tyrimo tikslas – atskleisti kvapų taikymo galimybes kuriant organizacijos įvaizdį. Kiekybinio tyrimo re­zultatai atskleidė, kad, daugumos respondentų ma­nymu, reprezentacinis kvapas yra „svarbus“ kuriant organizacijos įvaizdį. Organizacijos įvaizdžio kūri­mui respondentai rinktųsi gaivius su citrusinių vaisių natomis, švelnius, subtilius arba neženkliai juntamus kvapus. Tyrimo rezultatai parodė, kad Kauno kolegi­jos veiklos bruožai: atsakomybė ir profesionalumas respondentams asocijuojasi su medienos kvapu, atvi­rumas ir pagarba su gėlių aromatu, o su bendruome­niškumu respondentams asocijuojasi žalumos ir ci­trusų kvapai. Respondentų manymu, tinkami įvairūs organizaciją reprezentuojantys kvapų panaudojimo būdai: aromatinės žvakės, aromatizatoriai ir aroma­tinės lazdelės.

Keyword(s): organizacijos įvaizdis, pojūčių marketingas.
DOI10.5200/sm-hs.2018.081
Full TextPDF

Back