Darija Savinova, Viltė Jocaitytė, Aurika Karbonskienė

Abstract

Viena iš rizikingiausių chirurginės intervencijos kom­plikacijų yra kraujavimas. Tyrimo tikslas − išsiaiškinti koaguliacinės sistemos vertinimo svarbą ir galimybes priešoperaciniu laikotarpiu. Atlikta mokslinių studijų apžvalga ir analizė. Straipsnių ieškota tarptautinėse me­dicinos duomenų bazėse PubMed, Wiley, Springer. At­rinkta ir išnagrinėta 13 straipsnių anglų kalba, kurių pa­vadinimas, santrauka ir raktažodžiai bei jų deriniai atitiko tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai ir išvados. Dėl galimų komplikacijų ir kraujavimo rizikos operacijos metu, labai svarbu tinka­mai ištirti pacientą priešanestetiniu laikotarpiu. Būtina surinkti išsamią anamnezę apie rizikos veiksnius: šeiminę anamnezę, vaistų vartojimą, kraujavimą po intervencijų, hematomas ir kitas būkles. Šiuolaikinėje medicinoje pa­ciento įvertinimui rekomenduojama naudoti glaustus ir aiškiai suprantamus klausimynus, kurie padeda korek­tiškai įvertinti jo būvį. Ne mažiau svarbi ir ligonio ap­žiūra bei laboratoriniai tyrimai, kurie papildo surinktą anamnezę ir padeda įvertinti kraujavimo riziką. Atlikus išsamų paciento įvertinimą ir neradus kraujavimo prie­žasties, rekomenduojama atlikti genetinius tyrimus dėl paveldimų koagulopatinių būklių.

Keyword(s): kraujavimo prevencija, hemostazės įvertinimas, paveldima koagulopatija, kraujavimo rizika anesteziologams.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.017
Full Text: PDF

Back