Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Milda Šeškutė

Abstract

Tyrimo tikslas – remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti pagrindinių komplemento komponentų trūkumų, turinčių ryšį su N. meningitidis sukelta infekcija, prie­žastis ir ypatumus. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukti 29 straipsniai, atrinkti iš PubMed duomenų bazės.

Tyrimo rezultatai ir išvados. Labiausiai meningokoki­nės infekcijos riziką didinantis veiksnys yra terminali­nių komplemento komponentų (C5-C9) trūkumas, kurį gali sukelti genų mutacijos arba tam tikrų medikamentų vartojimas. Šie sutrikimai siejami su meningokokinės infekcijos pasireiškimu vyresniame nei įprastai amžiuje, didesne kartotinės infekcijos rizika, mažiau invaziškomis N. meningitidis serogrupėmis bei geresne ligos baigtimi. Properdino trūkumą turintiems asmenims meningokoki­nės infekcijos kartojasi retai, bet dažniau baigiasi mirtimi. Naujausių viso genomo tyrimų duomenimis, rastas sti­prus, galimai apsauginis ryšys tarp meningokokinės in­fekcijos ir komplemento faktoriaus H genų polimorfizmų.

Keyword(s): meningokokinė infekcija, komplemento trūkumas, faktorius H, properdinas, genų polimorfizmas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.106
Full TextPDF

Back