Laurita Vaičaitė, Kotryna Valiukaitė, Justina Rugieniūtė

Abstract

Storosios žarnos (kolorektalinis) vėžys yra trečias pa­gal dažnį onkologinis susirgimas pasaulyje, nors vys­tymosi eiga dažniausiai lėta, trunkanti dešimtmečius. Ankstyva storosios žarnos pakitimų diagnostika yra pagrindinis gydymo sėkmę lemiantis veiksnys. Nėra vieno specifinio klinikinio simptomo, būdingo storo­sios žarnos vėžiui. Dalis pacientų, kuriems nustatomi storosios žarnos pakitimai, neturi jokių nusiskundimų. Tiksliausias tyrimas, kurio metu nustatomi storosios žarnos dariniai ir paimama biopsija histologiniam ištyrimui, yra kolonoskopija. Šiame tyrime trumpai apžvelgiami pacientų, kuriems kolonoskopijos metu rasti storosios žarnos pakitimai, dažniausi nusiskun­dimai ir jų ryšys su nustatytais pakitimais.

Tyrimo metodai. LSMU ligoninės Kauno klinikų Gas­troenterologijos klinikoje atliktas retrospektyvinis tyrimas. Analizuoti pacientų, kuriems 2017-2018 m. atlikta kolonoskopija ir rasta neoplazinių pakitimų, ambulatorinių kortelių duomenys. Statistinė analizė atlikta naudojant Microsoft Excel 2010 ir IBM SPSS 25.0 programų paketus. Kiekybiniai duomenys pa­teikti kaip vidurkis, standartinis nuokrypis, reikšmės minimumas ir maksimumas. Kokybinių duomenų palyginimui naudotas chi (χ2) kriterijus. Statistinės hipotezės tikrintos naudojant Mann Whitney U kri­terijų. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Rezultatai. Nespecifinių gastrointestinalinių nusis­kundimų turintiems pacientams dažniau nustatomas pažengęs onkologinis procesas, nei simptomų neturin­tiems. Trečdaliui asimptominių pacientų nustatomas piktybinis storosios žarnos navikas, todėl kolonosko­pijos negalima laikyti pertekliniu tyrimu.

Keyword(s): storosios žarnos vėžys, kolonoskopija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.094
Full TextPDF

Back