Giedrė Juškėnienė, Karina Miliškevičiūtė, Aurelija Šidlauskienė

Abstract

Tyrimo tikslas: įvertinti 8 savaičių kineziterapijos namų programos efektyvumą leukemija sergančių vaikų fizinei būklei. Tyrimo metodai: iš viso tyrime dalyvavo 16 leukemija sergančių vaikų, tiriamųjų amžiaus vidurkis – 10,81±3,83 metai. Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriuje nuo 2014 m. lapkričio iki 2015 m. balandžio mėnesio.

Tyrimui atlikti buvo panaudota centimetrinė juostelė, kuria išmatuotos kūno apimtys (šlaunų, liemens, dubens) bei krūtinės ląstos ekskursija. Tiriamųjų pėdos dorzalinės fleksijos ir šlaunies vidinės bei išorinės rotacijų amplitudės matuotos goniometru. Pėdos dorzalinę fleksiją ir blauzdos tiesimą atliekančių raumenų jėga vertinta pagal R. Lovett testą. Taip pat tiriamieji atliko 3 metrų „Stotis ir Eiti“ bei modifikuotą funkcinį judėjimo testus.

Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės Excel 2007 bei „R-3.2.0 for Windows“ programas. Rezultatai: kineziterapijos namų programos taikymas 8 savaites leukemija sergantiems vaikams yra efektyvi priemonė, siekiant koreguoti kūno antropometrinius duomenis, didinti sumažėjusias judesių amplitudes ir raumenų jėgą bei gerinti „Stotis ir Eiti“ testo ir modifikuoto Keitel indekso rezultatus.

Išvados. Po 8 savaičių kineziterapijos namų programos taikymo leukemija sergantiems vaikams statistiškai reikšmingai padidėjo krūtinės ląstos ekskursija, sumažėjo šlaunų, liemens ir dubens apimtys, padidėjo vertintų sąnarių judesių amplitudės, raumenų jėga, pagerėjo “Stotis ir Eiti” testo bei modifikuoto Keitel indekso rezultatai. Gauti rezultatai leidžia daryti prielaidą apie pagerėjusią tiriamųjų pusiausvyrą bei funkcinę būklę.

Keyword(s): onkohematologija, pediatrija, leukemija, kineziterapija, raumenų jėga, judesių amplitudė, funkcinė būklė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.008
Full TextPDF

Back