Karolina Vaičiulytė, Renata Vaičiulienė, Dalia Žaliūnienė

Abstract

Keratokonusas (KK) yra progresuojanti, neuždegi­minė, dažniausiai abipusė akių liga, sukelianti ne­taisyklingą astigmatizmą ir regėjimo aštrumo suma­žėjimą. Šiuos pokyčius lemia ragenos plonėjimas ir išsigaubimas. KK etiologija nėra aiški, tačiau ma­noma, kad tai yra daugiafaktorinė liga, apimanti ge­netinius, biocheminius ir aplinkos veiksnius. Vienas dažniausiai minimų veiksnių yra atopinės ligos. Ma­noma, kad atopija, ypač atopinis dermatitas (AD), yra susijęs su KK pasireiškimu ir progresavimu. Nusta­tyta, kad iki 40 proc. KK pacientų serga ir AD. Viena iš ligos išsivystymo priežasčių yra ragenos trauma, kurią sukelia intensyvus akių trynimas. Reikia at­kreipti dėmesį į tai, kad akių trynimą skatina niežėji­mas, o pastarąjį – dažniausiai atopija. Svarbu suprasti AD ir KK sąsajas, kad galėtume laiku nustatyti KK ir paskirti gydymą.

Straipsnyje apibendrinti naujausi duomenys apie KK ir jo sąsajas su AD.

Literatūros paieška buvo atlikta PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Literatūros paieškai buvo naudojami raktiniai žodžiai, atitinkantys literatūros apžvalgos temą. Buvo atrinkti ne senesni nei penke­rių metų straipsniai, publikuoti anglų kalba. Analizė atskleidė, kad KK ir AD sieja genetiniai bei bioche­miniai ryšiai. Pagrindinės genų mutacijos, galimos esant šioms patologijoms, yra VSX1, SOD1, ZNF469 ir MIR184. Nustatėme, kad odoje ir ragenoje svarbų vaidmenį atlieka filagrinas. Šio baltymo geno muta­cija pažeidžia odos ir ragenos epitelio barjerinę funk­ciją, dėl to prarandamas transepiderminis vanduo ir tai yra viena iš patogenezės grandžių abiejų ligų atve­jais. KK sergančių pacientų ašarose randamas didelis matricos metaloproteinazės (MMP) kiekis. Įdomu tai, kad MMP randama ir odoje, kuris sukelia odos audinio struktūrinius pokyčius, sergant AD. KK pa­žeistose ragenose pastebėtas pakitęs lizilo oksidazės aktyvumas, kuris gali lemti ragenos biomechaninio standumo sumažėjimą. Svarbu paminėti, kad lizilo oksidazės aktyvumo pakitimai minimi ir AD pato­genezėje.

Sergantiems AD dėl padidėjusios KK rizikos reikėtų reguliariai lankytis pas akių gydytojus. Tai padėtų anksčiau diagnozuoti ligą ir laiku paskirti jos progre­savimą stabdantį gydymą, kuris sumažintų regėjimo praradimo riziką.

Keyword(s): keratokonusas, atopinis dermatitas, keratokonuso rizikos veiksniai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.092
Full TextPDF

Back