Monika Kiškūnaitė, Inga Muntianaitė, Viltė Sinkevičiūtė, Jurga Indriūnienė

Abstract

Tikslas – įvertinti juosmens – dubens srities tiesimo ir rotacinių judesių kontrolės testų patikimumą tarp dviejų tyrėjų. Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Tyrime dalyvavo 50 tiriamųjų, kuriuos vertino du tyrėjai ir buvo lyginamas jų sutariamumas. Tyrimo metu buvo vertinama juosmens – dubens srities tiesimo ir rotacinių judesių kontrolė, atliekant judesių kontrolės testus, kurie vertinami: 1 – atliko, 0 – neatliko.

Rezultatai. Vertinant pirmajam tyrėjui, geriausiai buvo atliekamas šoninis liemens lenkimas, o prasčiausiai – blauzdos tiesimo testas. Vertinant antrajam tyrėjui, geriausiai buvo atliekamas padėties keturpėsčia (pirmyn) testas, o prasčiausiai – kelių siūbavimas bei šlaunies rotacija, gulint ant pilvo. Analizuojant dviejų vertintojų sutariamumą, nebuvo testų, kurių sutariamumas būtų silpnas [κ = 0,21-0,40], devynių testų sutariamumas buvo vidutinis [κ = 0,41-0,60], vieno geras [κ = 0,61-0,80] ir vieno labia geras [κ = 0,81-0,99]. Geriausias sutariamumas nustatytas testuojant šlaunies atitraukimą, gulint ant šono.

Išvados. Visų juosmens – dubens srities tiesimo ir rotacinių judesių kontrolės testų vertinimo sutariamumas laikomas patikimu klinikiniam naudojimui. Cohen’s kappa koeficientas svyravo nuo 0,438 iki 0,865, o procentinis sutariamumas viršijo 70 procentų. Geras ir labai geras [κ = 0,61-0,99] dviejų tyrėjų sutariamumas nustatytas kelių siūbavimo ir šlaunies atitraukimo testams.

Keyword(s): liemens-dubens judesių kontrolė, apatinės nugaros dalies skausmas, dviejų tyrėjų sutariamumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.047
Full TextPDF

Back