Aurelija Bartašiūtė, Gintas Vaiciekauskas, Jurgita Borodičienė

Abstract

Stiprus skausmas po kelio sąnario endoprotezavimo ir toliau išlieka opia problema. Tam, kad būtų užtikrinama optimali pooperacinė kelio analgezija ir greitesnis funk­cijos atsigavimas, atliekamos regioninės blokados. Vi­enas iš naujesnių metodų – tarpo tarp pakinklio arteri­jos ir užpakalinės kelio kapsulės blokada – iPACK. Ji gali būti taikoma kaip atskiras metodas, arba kartu su kitomis blokadomis. IPACK blokada, kaip savarankiška regioninės anestezijos priemonė, nepasižymi efek­tyvesniu pooperacinio skausmo malšinimu, lyginant su kitomis priemonėmis. Geresnė pooperacinio skausmo kontrolė buvo stebima šią blokadą atliekant kartu su pritraukiamųjų raumenų kanalo blokada. Vertinant ke­lio motorinės funkcijos atsigavimą po endoprotezavimo operacijos, buvo pastebėta, kad taikant iPACK blokadą, rezultatai buvo prastesni, nei atlikus kitas blokadas.

Keyword(s): iPACK blokada, pritraukiamųjų raumenų kanalo blokada, kelio sąnario endoprotezavimas, skausmo malšinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.029
Full Text: PDF

Back