Miglė Siderkevičiūtė, Karolina Buožytė, Andrius Macas

Abstract

Rekomenduojamas intubacinio vamzdelio manžetės slėgis yra 20-30 cm H2O. Jo svarbą atspindi kvėpa­vimo takų komplikacijų, galimų esant netinkamam manžetės slėgiui, gausa. Dažnai šis slėgis bendrosios anestezijos metu viršija rekomenduojamas normos ribas. Trachėjos gleivinės kraujotaka sutrikdoma, kai intubacinio vamzdelio manžetės slėgis viršija 30 cm H2O. Per didelis slėgis gali sukelti tokių kompli­kacijų, kaip trachėjos gleivinės pažeidimas, krauja­vimas iš pažeistos gleivinės, balso klosčių paraly­žius, trachėjos stenozė, tracheomaliacija, trachėjos perforacija. Esant per mažam manžetės slėgiui, kyla aspiracijos skrandžio turiniu, aspiracinio pneumonito ar aspiracinės pneumonijos rizika.

Tyrimo tikslas. Nustatyti ir įvertinti intubacinio vamz­delio manžetės slėgį Lietuvos sveikatos mokslų uni­versiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Anesteziologijos klinikoje bendrųjų anestezijų metu.

Metodika. Atliktas perspektyvusis aklasis tyrimas, į kurį įtrauktas 31 pacientas. Pacientų intubacinio vamzdelio manžetės slėgis matuotas manometru, rinkti duomenys apie pacientų demografinius rodi­klius, ASA, Mallampati klases, vidutinę operacijos trukmę bei naudoto intubacinio vamzdelio dydį. Gauti duomenys apskaičiuoti Excel 2010 skaičiuoklėje ir pateikti lentelių ir grafikų pavidalu.

Rezultatai. Išmatuotų manžečių slėgių vidurkis – 75,52 cm H2O (slėgiui svyruojant tarp 30–120 cm H2O). Intubacinių vamzdelių manžetės slėgis 30 pa­cientų (96,77 %) buvo didesnis, nei rekomenduojama norma ( >30 cm H2O). Šios grupės slėgių vidurkis 77,03 cm H2O (31–120 cm H2O). Tik 1 (3,23 %) iš stebėtų pacientų intubacinio vamzdelio slėgis buvo normos ribose (20 – 30 cm H2O).

Išvados. LSMUL KK Anesteziologijos klinikoje ben­drųjų anestezijų metu intubacinio vamzdelio manže­tės slėgis neatitinka rekomenduojamos normos. Dau­gumos tyrime dalyvavusių pacientų manžetės slėgis buvo didesnis, nei rekomenduojamas.

Keyword(s): bendroji anestezija, manžetės slėgis, komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.095
Full TextPDF

Back