Greta Gečytė, Monika Kairytė, Darius Trepenaitis

Abstract

Tyrimo objektas. Abiejų lyčių, vyresni nei 18 metų, nevartojantys raminamųjų vaistų pacientai stacionarizuoti skydliaukės operaciniam gydymui bendrojoje endotrachėjinėje nejautroje netaikant premedikacijos. Tyrimo tikslas. Įvertinti intraveninio fentanilio naudą ekstubacijos sukelto kosulio slopinimui skydliaukės operacijų metu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas LSMU Anesteziologijos klinikoje. Pacientai atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į dvi grupes: A grupė – naudotos Sunkių kvėpavimo takų draugijos (angl. Difficult Airway Society, DAS) gairės, B grupė – įprasta praktika. A ir B grupės lyginamos tarpusavyje. Hemodinamikos rodikliai lyginami tarp pacientų, nesergančių arterine hipertenzija. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 92 pacientai: A grupę sudarė 41 pacientas, B grupę sudarė 51 pacientas. Nustatant kosulio pasireiškimą ekstubacijos metu buvo analizuoti 84 pacientų duomenys. A grupę sudarė 38, B grupę sudarė 46 pacientai. A grupėje kosulys pasireiškė 8 (21,1 proc.), B grupėje kosulys pasireiškė 21 (45,7 proc.) pacientui. Lyginant tarp grupių kosulio pasireiškimo ekstubacijos metu procentines sudėtis nustatytas statistiškai reikšmingai dažniau pasireiškiantis kosulys B grupėje lyginant su A grupe (p = 0,02). Lyginat tarp grupių hemodinamikos rodiklius bei ažitacijos lygį ekstubacijos metu statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo gauta (p>0,05). Išvados. Intraveniškai sušvirkšta 0,05 mg fentanilio dozė prieš ekstubaciją statistiškai reikšmingai sumažino kosulio pasireiškimą ekstubacijos metu.

Keyword(s): fentanilis, kosulys ekstubacijos metu, sklandi ekstubacija.
DOI10.5200/sm-hs.2019.036
Full TextPDF

Back