Violeta Nevulis-Obuchovska, Ernestas Janulionis

Abstract

Spindulinė terapija yra vienas pagrindinių gydymo metodų pacientėms, sergančioms ginekologinės sri­ties piktybinėmis ligomis. Brachiterapijos principas – jonizuojančios spinduliuotės šaltinio įterpimas į naviką arba šalia jo. Naudojant standartinius aplika­torius nevisada pasiekiama radikali gydomoji dozė ir tuomet svarstoma galimybė taikyti intraaudininę brachiterapiją. Klinikinių tyrimų duomenimis, paci­entėms, sergančioms gimdos kaklelio vėžiu, chemo-spindulinis gydymas ir vaizdais valdoma intraaudi­ninė brachiterapija gerina lokalią naviko kontrolę ir bendrą išgyvenamumą. Straipsnyje pateikta klinikinių tyrimų, kuriuose buvo taikyta intraaudininė brachi­terapija, apžvalga ir įvardintos svarbiausios indika­cijos, apžvelgti brachiterapijos aplikatorių tipai bei planavimo ypatumai. 2017 m. Nacionaliniame vėžio institute pradėta taikyti intraaudininė brachiterapija moterims, sergančioms onkoginekologinės srities na­vikais. Nedidelė pacienčių imtis, jų klinikinių atvejų įvairovė bei trumpas laikotarpis nuo gydymo pabai­gos kol kas leidžia vertinti ankstyvųjų spindulinių reakcijų pasireiškimą. Pateiktas klinikinis atvejis, rodantis intraaudininės brachiterapijos pranašumą, ly­ginant su brachiterapija naudojant standartinius apli­katorius: vertinant dozės pasiskirstymą navike ir kri­tinių organų apsaugą. Intraaudininės brachiterapijos gydymo metodas yra įtrauktas į Nacionalinio vėžio instituto onkoginekologinių navikų gydymo gaires.

Keyword(s): intraaudininė brachiterapija, ertminė brachiterapija, gimdos kaklelio vėžys.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.045
Full TextPDF

Back