Orinta Senkevičiūtė, Jurga Šuminienė, Natalja Istomina

Abstract

Per pastaruosius du dešimtmečius padaryta didžiulė ino­vatyvių technologijų taikymo cukrinio diabeto kontrolės gerinimui pažanga. Daug skirtingų tyrimų ir plėtros sri­čių buvo analizuojama kasmet didėjant šių technologijų rinkai. Dėmesys cukrinio diabeto technologijoms davė daug klinikinės naudos diabetu sergantiems pacientams. Tai paprastesnė ligos seka pacientui, pagalba medicinos specialistams, gydantiems sunkiai kontroliuojamas ligos formas, mažesnės sveikatos išlaidos valstybei. Remian­tis užsienio mokslininkų atliktais tyrimais, straipsnyje analizuojamos inovatyvios cukrinio diabeto kontrolės technologijos ir jų pritaikymui įtakos turintys veiksniai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti inovatyvių technologijų taikymą cukrinio diabeto ligos kontrolei.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed, Google Scholar, EBSCO duomenų bazėse. Pagal atran­kos kriterijus buvo atrinktos viso teksto publikacijos, atitinkančios tyrimo temą. Atlikta tiriamoji mokslinės literatūros apžvalga ir analizė.

Rezultatai. Sergantieji cukriniu diabetu gali lengviau kontroliuoti savo ligą, taikant inovatyvias technologi­jas, tokias kaip nuolatinė gliukozės stebėjimo sistema, insulino pompa, hibridinė sistema ar telemedicina, tačiau jų pritaikomumas labai priklauso nuo psichoemocinių, fizinių, socialinių ir ekonominių veiksnių.

Keyword(s): cukrinis diabetas, inovatyvios technologijos, cukrinio diabeto kontrolė, inovatyvių technologijų taikymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.058
Full Text: PDF

Back