Armantas Gintautas, Tomas Janušonis

Abstract

Inkstų funkcija yra ypač svarbi, dozuojant vaistus. Siekiant išvengti per mažos ar per didelės dozės nepakankamo veiksmingumo ar nepageidaujamo poveikio, būtina kuo tiksliau įvertinti inkstų funkciją ir, remiantis preparato charakteristikų santraukoje pateiktomis rekomendacijomis, koreguoti dozę. Šio straipsnio tikslas – pristatyti inkstų funkcijos vertinimo metodus vaistų dozei parinkti, atsižvelgiant į inkstų funkciją. Šiame straipsnyje apžvelgiami inkstų funkcijos vertinimo metodai, analizuojami jų privalumai ir trūkumai bei veiksniai, darantys įtaką inkstų funkcijos skaičiavimo rezultatams, remiantis naujausiais literatūros duomenimis. Pateikiami pagrindiniai vaistų dozavimo principai esant inkstų funkcijos sutrikimui ir nagrinėjami su inkstų funkcijos įvertinimo metodo taikymu susiję galimi prieštaravimai, dozuojant vaistus. Pateikiamos geriamųjų antikoaguliantų dozavimo, esant inkstų funkcijos sutrikimams, rekomendacijos. Daroma išvada, kad idealaus inkstų funkcijos įvertinimo metodo nėra, ir skiriant bet kokį vaistą, reikia peržiūrėti preparato charakteristikų santrauką ir įvertinti ne tik dozavimo rekomendacijas esant inkstų funkcijos sutrikimui, bet ir inkstų funkcijos vertinimo metodą.

Keyword(s): kreatinino klirensas, glomerulų filtracijos greitis, inkstų nepakankamumas, inkstų funkcijos sutrikimas, farmakokinetika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.120
Full TextPDF

Back