Irina Gineikienė, Matas Jaselis

Abstract

Dažniausia atsitiktinai aptinkama inkstų patologija atlie­kant radiologinius tyrimus yra cista. Dėl cistinių darinių variacijos sukurta kategorijų sistema, žinoma kaip Bos­niak klasifikacija, standartizavo vertinimą, sąlygojusį sklandesnę gydytojų tarpusavio komunikaciją ir suma­žinusi netikslingo gydymo atvejų skaičius. Prieš daugiau nei trisdešimt metų pristatyta klasifikacija buvo kelis kartus atnaujinta, papildyta magnetinio rezonanso ir ul­tragarso tyrimais, patikslinti sienelę, pertvarą ir mazgą apibūdinantys terminai. Nepaisant atnaujinimų, kliniki­nėje praktikoje vis dar pasitaiko klaidų, vertinant cistas. Šios aplinkybės skatina analizuoti esamą Bosniak 2019 klasifikaciją, palyginti radiologinius tyrimus bei įvar­dinti kliūtis, keliančias keblumų vertinant inkstų cisti­nius darinius.

Keyword(s): Bosniak 2019 klasifikacija, inkstų cistiniai dariniai, kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas, ultragarso tyrimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.107
Full Text: PDF

Back