Andrius Macas, Asta Mačiulienė, Justas Ovsianas, Greta Juodviršytė, Giedrė Bakšytė

Abstract

Greitieji echokardiografiniai protokolai plačiai pritaikomiįvertinant prieš operaciją pacientą, intensyviojeterapijoje ir skubios pagalbos medicinoje, todėljie aktyviai diegiami į klinikinę praktiką. Tikslinėechokardiografija naudoja griežtą veiksmų seką, daugiausia informacijos suteikiančius echokardiografiniuslangus, o tyrimo atlikimas užima palyginti nedaug laiko. Pagrindinis tyrimo tikslas – atsakyti į konkrečius klinikinius klausimus ieškant pacientokritinės būklės priežasčių. Šio tyrimo lengvai išmokstamair po palyginti trumpo paruošimo intensyviosterapijos specialistas gali jį patikimai atlikti. Norint išplėsti greitųjų protokolų naudojimą klinikinėjepraktikoje yra būtinas tinkamas specialistų paruošimasbei sertifikacija. Vis dar trūksta visuotinai pripažintų gairių, kurios apibrėžtų tikslinės echokardiografijosmokymus intensyvios terapijos specialistamsbei nustatytų jų kompetencijos ribas bei privalomuosius įgūdžius.

Keyword(s): tikslinė transtorakalinė echokardiografija, (TTTE), intensyvi terapija, skubi pagalba.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.042
Full TextPDF

Back