Miglė Viliušytė, Almantas Maleckas, Mantas Malinauskas

Abstract

Viena didžiausių pasaulinių problemų yra nutukimo pan­demija. Didelis kūno svoris daro neigiamą įtaką svei­katai − žmonės dažniau serga širdies ir kraujagyslių, virškinamojo trakto, metabolinėmis ligomis, ypač 2 tipo cukriniu diabetu (2TCD). Nutukimo gydymui naudojami įvairiausi metodai: konservatyvusis gydymas, farmako­terapija ir bariatrinė chirurgija. Viena naujausių žinomų medikamentinių svorio mažinimo priemonių – GLP-1 receptorių agonistai (GLP-1RA).

Tyrimo tikslas − įvertinti GLP-1RA poveikį svorio ma­žėjimui gydant 2TCD sergančius pacientus.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška vykdyta nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 1 dienos. Straipsnių paieška atlikta elektroninėse duomenų bazėse PubMed, ScienceDirect. Įtrauktos ne senesnės nei dešimties metų publikacijos anglų kalba, kuriuose tiriami asmenys nuo aštuoniolikos metų. Atlikus paiešką duomenų bazėse, rastos 1254 publikacijos, iš kurių 20 įtraukta į siste­minę analizę.

Rezultatai. Visuose atliktuose tyrimuose nustatyta, kad monoterapija GLP-1RA turi teigiamą poveikį svorio mažėjimui sergantiems 2TCD. Toks poveikis, vartojant GLP-1RA, priklauso tiek nuo vaisto dozės, tiek nuo var­tojimo laiko. Gydant 2TCD GLP-1RA ir dieta, pastebė­tas šiek tiek didesnis svorio sumažėjimas. Išanalizavus publikacijų duomenis, buvo nustatytas mažiau reikšmin­gas poveikis svorio sumažėjimui vartojant GLP-1RA kombinaciją su insulino ar sulfanilšlapalo preparatais. Kiti antidiabetiniai vaistai (GIP receptorių agonistas, metforminas) sustiprina GLP-1RA poveikį ir šių me­dikamentų kombinacija efektyviausiai mažina svorį.

Išvados. GLP-1RA mažina svorį 2TCD sergantiems pacientams, nepriklausomai nuo kartu vartojamų kitų antidiabetinių vaistų.

Keyword(s): GLP-1 receptorių agonistai, antsvoris, nutukimas, kūno svorio mažinimas, 2 tipo cukrinis diabetas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.021
Full Text: PDF

Back