Rytė Patalavičiūtė, Justina Auželytė, Vykintas Liutkevičius

Abstract

Dažniausia galvos ir kaklo navikų histologinė forma – plokščiųjų ląstelių karcinoma. Ši onkologinė liga išlieka opi problema. Tinkamo gydymo planavimas ir pasir­inkimas priklauso nuo ligos išplitimo, stadijos. Dažnai susiduriama su gydymo parinkimo problema, esant pažengusios ligos stadijoms. Metastazavusiai ir recidy­vavusiai galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinomai gydyti šiais laikais taikomi nauji sisteminės terapijos metodai, vieni kurių apima gydymą pembrolizumabu bei nivolumabu.

Tyrimo tikslas – atrinkti ir išanalizuoti literatūrą apie PD– L1 imunoterapijos naudojimą galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinomos gydymui.

Metodika. Atlikta mokslinių straipsnių paieška elektroninėse duomenų bazėse PubMed, ScienceDirect ir UpToDate, naudojant raktažodžius. Atrinkti ir anali­zuoti 2018-2022 metais išspausdinti moksliniai straip­sniai, atitinkantys darbo temą.

Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straip­sniais, imunoterapija nivolumabu bei pembrolizumabu yra pakankamai saugus ir efektyvus gydymo būdas, didi­nantis bendrą pacientų, sergančių vėlyvos stadijos galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinoma, išgyvenamumą bei mažinantis naviko recidyvo tikimybę.

Išvados. Gydymas nivolumabu ar pembrolizumabu le­mia geresnį sergančiųjų vėlyvos stadijos galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinoma bendrą išgyvenamumą, geresnę gyvenimo kokybę bei yra saugesnis, nei gydant kitais, įprastai skiriamais medikamentais.

Keyword(s): PD-L1 inhibitoriai, nivolumabas, pembrolizumabas, galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinoma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.036
Full Text: PDF

Back