Ignas Malokviejus, Raimundas Venskaitis, Giedrė Mikulėnaitė

Abstract

Tikslas. Įvertinti funkcinių treniruočių poveikį fizinėms ypatybėms, naudojant neuroraumeninį elektrostimuliatorių.

Darbo uždaviniai. Įvertinti funkcinių treniruočių su neuroraumeninės elektrostimuliacijos aparatu ir be jo poveikį raumenų fizinėms ypatybėms, širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumui bei funkciniams judesiams ir apatinių galūnių traumų riziką.

Tyrimo objektas – fizinės ypatybės.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo vykdomas 4 mėnesius. Iš viso tyrime dalyvavo 20 darbingo amžiaus asmenų, atliekančių funkcines treniruotes 2 kartus per savaitę. Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją (n=10) ir kontrolinę (n=10). Tiriamųjų raumenų fizinės savybės buvo tiriamos vertinant raumenų ištvermę, sprogstamąją jėgą, širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą ir funkcinių judesių ir apatinių galūnių traumų riziką. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant R Commander 3.6.3. ir Microsoft Excel 2016 programas. Statistinio reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Rezultatai. Tiriamojoje grupėje raumenų ištvermė statistiškai reikšmingai padidėjo (p<0,05), lyginant su kontroline grupe. Vertinant gautus rezultatus tarp grupių nustatyta, kad raumenų ištvermė (pilvo raumenys, šoniniai liemens raumenys, nugaros raumenys) statistiškai reikšmingai labiau padidėjo grupėje, kuriai buvo taikytos funkcinės treniruotės su neuroraumenine elektrostimuliacija (kontrolinė grupė: Lenk. p>0,05, Ties. p>0,05, D. šon. p>0,05, K. Šon. p>0,05; Tiriamoji grupė: Lenk. p<0,05, Ties. p<0,05, D. šon. p<0,05, K. Šon. p<0,05). Sprogstamoji jėga, širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, funkciniai judesiai ir rizika patirti traumą statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp grupių ir grupėse (p>0,05).

Išvados. Kontrolinėje grupėje funkcinės treniruotės neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio raumenų fizinėms ypatybėms – ištvermei (p>0,05) ir sprogstamajai jėgai (p>0,05). Tiriamojoje grupėje funkcinės treniruotės, atliekant kartu su neuroraumenine elektrostimuliacija, turėjo statistiškai reikšmingą poveikį raumenų ištvermės didėjimui (pilvo raumenų ištvermė (p<0,05), šoniniams liemens raumenims (p<0,05) ir nugaros raumenims (p<0,05)), nebuvo statistiškai reikšmingo poveikio sprogstamajai jėgai (p>0,05). Abi treniruočių metodikos neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumui (p>0,05). Abi treniruočių metodikos nebuvo statistiškai reikšmingos, gerinant funkcinių judesių atlikimą (p>0,05) ir mažinant traumos riziką (p>0,05).

Keyword(s): funkcinės treniruotės, neuroraumeninė elektrostimuliacija, darbingo amžiaus asmenys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.031
Full TextPDF

Back