Gabrielė Jakuškaitė, Giedrė Vanagaitė, Aušra Krivickienė, Eglė Ereminienė

Abstract

Triburio vožtuvo nesandarumas (TVN) − sąlyginai dažna, progresuojanti ir sunki liga, susijusi su prasta gyvenimo kokybe bei padidėjusiu mirštamumu. An­trinis, arba funkcinis TVN, sudaro iki 90 proc. atvejų. Jis vystosi, kai padidėjus spaudimui ir (ar) atsiradus tūrio perkrovai, dešinysis skilvelis (DS) ima plėstis, sąlygodamas triburio vožtuvo (TV) žiedo dilataciją bei sutrikusią burių koaptaciją. Dažniausiai antrinį TVN sukelia kairiosios širdies vožtuvų ligos, plautinė hi­pertenzija, ilgalaikis prieširdžių virpėjimas, DS išemija ar kardiomiopatijos. TVN neretai ilgą laiką nesuke­lia jokių simptomų, o pirmieji požymiai atsiranda dėl kairiosios širdies vožtuvų disfunkcijos ar širdies nepa­kankamumo. Auksiniu standartu TVN diagnostikoje laikomas echokardiografinis tyrimas. Jo metu išsamiai vertinama vožtuvo morfologija, pažeidimo laipsnis, etiologija, nustatoma kitų širdies struktūrų geometri­niai bei funkciniai pokyčiai. Vertinant funkcinio TVN prognozę, echokardiografijos metu svarbu atlikti deši­niosios širdies ertmių dydžių matavimus bei DS funk­cijos įvertinimą. Pirmaeilis funkcinio TVN chirurginis gydymas yra anuloplastika − vožtuvo žiedo korekcija, išsauganti nuosavą triburį vožtuvą. Vožtuvo protezavi­mas turėtų būti svarstomas, kai nustatomas didelis žiedo išsiplėtimas arba reikšmingas TV burių nutempimas į DS ertmę. Vystantis minimaliai invazinių procedūrų metodams, didelės operacinės rizikos pacientams atsi­randa vis daugiau naujų vožtuvinių širdies ligų gydymo alternatyvų. Kateterinis funkcinio TVN gydymas turėtų būti svarstomas pasireiškus simptomams, kai pacien­tams, turintiems tinkamą TV anatomiją, kai negalima taikyti chirurginio gydymo.

Keyword(s): funkcinis triburio vožtuvo nesandarumas, vožtuvinė širdies liga, perkateterinis širdies vožtuvų gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.032
Full Text: PDF

Back