Eglė Valčiukienė, Vigintas Vilkas

Abstract

Frontotemporalinė demencija yra progresuojanti neurodegeneracinė liga, pasireiškianti elgesio, motorinės funkcijos ir kalbos ekspresijos sutrikimais. Dažniausiai ligos pradžioje pasireiškia neuropsichiatriniai simptomai. Dėl frontotemporalinės demencijos klinikinės išraiškos koreliacijos su psichiatriniais sutrikimais, ligos pradinėse stadijose nesant specifinių pakitimų vaizdo tyrimuose, diagnostika komplikuota ir dažnai uždelsta. Laiku ir tik­slingai atlikta diagnostika leidžia kuo anksčiau taikyti nemedikamentines intervencines priemones, siekiant užkirsti kelią greitam ligos progresavimui. Straipsnyje pristatomas frontotemporalinės demencijos klinikinis atvejis, kai liga pasireiškė psichiatriniais simptomais.

Keyword(s): frontotemporalinė demencija, Pick’o liga, pirminė progresuojanti afazija, neuropsichiatriniai simptomai, psichikos sutrikimas, elgesio sutrikimas, ekspresinės
kalbos išraiškos sutrikimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.011
Full Text: PDF

Back