Justina Barzdaitė, Karolina Skrabytė, Arūnas Gelmanas

Abstract

Tikslas − apžvelgti fibrinogeno koncentrato panaudojimą dauginę traumą patyrusiems pacientams, remiantis pu­blikuotais moksliniais šaltiniais.

Nustatyta, kad Europoje dažniausiai dauginių traumų pa­tiriama eismo įvykiuose [6]. Šių įvykių metu pagrindinė mirties priežastis − nekontroliuojamas kraujavimas. Tai viena iš išvengiamų mirties priežasčių, kai laiku skiriama kraujavimo kontrolė, siekiant palaikyti optimalią audinių perfuziją [4]. Viena iš pagrindinių kraujavimo stabdymą sutrikdančių ir pacientų išgyvenamumo prognozę blogi­nančių priežasčių yra ūminė koaguliopatija [5]. Traumos sukeltos koaguliopatijos korekcija, skiriant alogeninius kraujo produktus ir taip kompensuojant trūkstamus kre­šėjimo komponentus, yra vienas iš esminių tikslų, gy­dant daugines traumas patyrusius pacientus [1]. Tyrimų rezultatai parodė, kad fibrinogenas yra pagrindinis kre­šėjimo faktorius, reikalingas kraujavimo stabdymui bei pirmasis, kurio koncentracija ryškiai sumažėja krauja­vimo metu [2]. Mokslininkų teigimu, ankstyvas fibrino­geno koncentrato panaudojimas pacientams, patyrusiems daugines traumas ir dėl to netekusiems daug kraujo, gali sumažinti mirties riziką bei pagerinti baigtį [2]. Tyrimai rodo, kad fibrinogeno koncentrato panaudojimas suke­lia trumpalaikį (<6 val.) krešėjimo faktorių padidėjimą, todėl koncentrato naudojimas nesukelia didesnės trom­bogenezės rizikos ir yra saugus naudoti [2].

Keyword(s): fibrinogeno koncentratas, dauginė trauma, kraujavimas, kraujo transfuzija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.043
Full TextPDF

Back