Edvina Triaušytė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti mokslinius tyrimus, analizuojančius elektroninių cigarečių vartojimo ir depresijos atsiradimo priklausomybę. Atlikta mokslinės literatūros ir doku­mentų apžvalga medicinos duomenų bazėse. Rezultatai parodė, kad e- cigaretes dažniausiai rūko paaugliai ir jau­nuoliai – šis amžius yra kritinis neuronų jungčių žievėje ir požievyje formavimuisi, todėl rūkantieji labiau linkę sirgti depresija nei nerūkantieji. Psichinių sutrikimų at­siradimas rūkantiems asmenims priklauso nuo nikotino dozės – kuo didesnė dozė, tuo didesnė tikimybė išsivys­tyti simptomams. Analizuojant mokslinius tyrimus buvo pastebėta, kad moterys yra jautresnės nikotino povei­kiui ir linkusios dažniau patirti depresijos simptomus. E-cigarečių rūkymo ir depresijos simptomų atsiradimo priklausomybė yra dviejų krypčių – depresija sergantys žmonės labiau linkę pradėti rūkyti, o rūkymas, dėl ni­kotino poveikio, sukelia depresinius simptomus jų dar neturėjusiems asmenims.

Keyword(s): elektroninės cigaretės ir depresija, rūkymas ir depresija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.185
Full Text: PDF

Back