Evaldas Šivickas, Ieva Dereškevičiūtė, Vidas Košys

Abstract

Elektroninės cigaretės kiekvienais metais vis labiau po­puliarėja visame pasaulyje. Jau ir dabar galima teigti, jog e. cigarečių vartojimas plinta tarsi epidemija. Jas vartoja tiek suaugusieji, tiek mokyklinio amžiaus vaikai ir tai kelia daug klausimų dėl saugumo ir ilgalaikio povei­kio sveikatai. Nors duomenų apie e. cigarečių reliatyvią naudą yra nepakankamai, tačiau visuomeniniuose infor­macijos sklaidos šaltiniuose galima rasti, kad e. cigaretės pateikiamos kaip saugi alternatyva tradiciniam rūkymo būdui, kai iš tiesų jų ilgalaikis poveikis nėra iki galo iš­tirtas. Pagal turimas žinias galima daryti išvadą, jog e. cigaretės nesuteikia jokios naudos sveikatai, išskyrus atvejus, kai jos pasirenkamos metant rūkyti tradicines, remiantis mažesnės žalos principu.

Keyword(s): elektroninės cigaretės, nikotinas, garinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.169
Full TextPDF

Back