Liudmila Kimševaitė

Abstract

Darbo tikslas. Išanalizuoti neurologinę patologiją esant elektrolitų disbalansui.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Vilniaus miesto klini­kinės ligoninės Vidaus ligų, Nefrologijos skyriuose 2017 m. birželį – 2018 m. balandį tyrėme 101 ligonį, kuriam buvo elektrolitų balanso sutrikimai ir neu­rologinė patologija. Ligonių amžius – 31-99 metai (vidurkis – 75,0 ± 1,3 metų), moterų – 68, vyrų – 33. Vidutinė stacionarinio gydymo trukmė – 10,5 dienos. Visiems ligoniams atliktas bendras ir biocheminis kraujo tyrimas, nustatyta elektrolitų koncentracija kraujo serume, atlikta elektrokardiograma, vidaus organų echoskopija, esant indikacijoms – galvos (stuburo) kompiuterinė tomografija, magnetinio re­zonanso tomografija. Statistinių duomenų vidurkių skirtumai vertinti Stjudento (Student) patikimumo kriterijumi t. Skirtumai laikyti statistiškai patikimi esant p<0,05.

Rezultatai. Išanalizuota neurologinė patologija esant elektrolitų disbalansui. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai buvo 26(25,7%) ligoniams, galvos sme­genų edema – 1(1,0%), demencija – 6(5,9%), lėtinė galvos smegenų išemija – 17(16,8%), galvos sme­genų augliai – 3(3,0%), Parkinsono liga – 7(6,9%), esencialinis tremoras – 2(2,0%), epilepsija – 3(3,0%), sinkopė – 7(6,9%), polineuropatija – 10(9,9%), neu­ralgija – 5(5,0%), raumenų spazmai – 9(8,9%), pares­tezijos – 2(2,0%). Sergant ir išeminiu, ir hemoraginiu insultu nustatyti kalio, natrio ir chloro balanso sutriki­mai. Vyravo hipokalemija. Galvos smegenų infarkto atveju kalio koncentracija kraujo serume buvo 3,28 ± 0,2 mmol/l, lėtinės galvos smegenų išemijos atveju – 4,81 ± 0,2 mmol/l (p < 0,001). Sergančiųjų demen­cija natrio koncentracija kraujo serume buvo 125,5 ± 2,2 mmol/l, lėtinės galvos smegenų išemijos atveju – 138,76 ± 1,3 mmol/l (p < 0,001). Galvos smegenų augliu sergantiems ligoniams nustatytas sumažėjęs chloro kiekis kraujo serume – 93,83 ± 3,1 mmol/l. Parkinsono liga sergantiems ligoniams vyravo hi­pokalcemija – 1,99 ± 0,1 mmol/l. Epilepsijos atveju diagnozuota ir hipokalcemija (1,92 mmol/l), ir hi­perkalcemija (2,63 mmol/l). Visoms migrena sergan­čioms ligonėms nustatyta padidėjusi kalcio koncen­tracija kraujo serume – 2,66 ± 0,1 mmol/l. Sinkopės atvejais stebėta ir hipokalemija (3,09 ± 0,2 mmol/l), ir hiperkalemija (5,80 mmol/l). Esant parestezijoms nustatyta hipokalemija – 3,14 mmol/l. Ligonių, ku­riems pasireiškė raumenų spazmai, kalcio koncentra­cija kraujo serume buvo 1,96 ± 0,1 mmol/l, magnio – 0,66 ± 0,01 mmol/l.

Išvados. Kalio, natrio ir chloro balanso sutrikimai nu­statyti sergant ir išeminiu, ir hemoraginiu insultu. Vy­ravo hipokalemija. Galvos smegenų infarkto atveju, palyginus su sergančiųjų lėtine galvos smegenų

išemija grupe, nustatytas statistiškai patikimas kalio koncentracijos kraujo serume sumažėjimas. Visiems Parkinsono liga sergantiems ligoniams nustatyti kal­cio kiekio kraujo serume pokyčiai. Vyravo hipokal­cemija. Epilepsinių priepuolių priežastimi gali būti ir hipokalcemija, ir hiperkalcemija. Hiperkalcemija gali provokuoti migreną. Kognityvinius sutrikimus nulėmė natrio kiekio pokyčiai. Visiems demencija sergantiems ligoniams nustatyta hiponatremija. De­mencijos atveju, palyginus su sergančiųjų lėtine gal­vos smegenų išemija grupe, natrio koncentracijos sumažėjimas kraujo serume buvo statistiškai patiki­mas. Hiponatremija gali būti galvos smegenų ede­mos priežastis. Galvos smegenų augliu sergantiems ligoniams buvo hipochloremija. Sinkopė gali įvykti ir hipokalemijos, ir hiperkalemijos atveju. Hipoka­lemija gali sąlygoti parestezijas. Raumenų spazmai pasireiškė esant hipokalcemijai ir hipomagnezemijai.

Keyword(s): elektrolitų disbalansas, neurologinė patologija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.057
Full TextPDF

Back