Paulius Dobrovolskis

Abstract

Tikslas. Apžvelgti galimas Echinococcus multilocularis kepenų židinių chirurginio gydymo taktikas ir jų indikaci­jas, aprašytas mokslinėje literatūroje. Įvertinti Echinococ­cus multilocularis sukeltos kepenų infekcijos gydymo būdą, taikant kepenų rezekciją ir vartų venos ligaciją.

Medžiaga ir metodai. Apžvelgta mokslinė literatūra, apra­šanti Echinococcus multilocularis sukeltos kepenų infek­cijos chirurginio gydymo ypatumus. Mokslinė literatūros paieška atlikta Pubmed duomenų bazėje.

Rezultatai. Išanalizuota 20 mokslinės literatūros straips­nių (iš jų 6 metaanalizės), aprašančių Echinococcus mul­tilocularis sukeltos kepenų alveolinės echinokokozės epidemiologiją, diagnostiką ir chirurginio gydymo ypa­tumus.

Išvados. Literatūros duomenimis, galima chirurginė kepenų alveolinės echinokokozės gydymo taktika pri­klauso nuo individualaus klinikinio atvejo ir yra pirmiau­sia orientuota į radikalią rezekciją. Konkretus rezekcijos tipas įprastai priklauso nuo numatomo likutinio kepenų tūrio. Dviejų etapų kepenų rezekcija su vartų venos li­gacija yra dažnai taikoma operacinė taktika, suderinanti radikalią rezekciją su pakankamu likutiniu kepenų tūriu po abiejų rezekcijų.

Keyword(s): Echinococcus multilocularis kepenų infekcija, kepenų alveolinė echinokokozė, kepenų alveokokozė, kepenų rezekcija, vartų venos ligacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.159
Full TextPDF

Back