Tautvydas Skripkauskas, Ugnė Kuzaitytė, Mindaugas Stravinskas

Abstract

Dubens kaulus apimanti sarkoma sudaro apie 15proc. visų piktybinių kaulų darinių [1]. Osteosarkomos lin­kusios metastazuoti, ypač į plaučius, todėl labai svarbu laiku pritaikyti individualizuotą gydymą [2]. Taikant neoadjuvantinę chemoterapiją ir atliekant plačią naviko rezekciją, pacientų, sergančių nemetastazavusia dubens kaulų osteosarkoma, 5 metų išgyvenamumas pasiektas iki 66 procentų [3], tačiau pašalinus naviką, lieka dideli kauliniai defektai. Siekiant išlaikyti dubens lanko sta­bilumą bei išsaugoti galūnės funkciją, kaulinių defektų rekonstrukcijai gali būti pasitelkiami individualizuoti trimačiai spausdinti endoprotezai. Implantai pagaminti iš titano, kurių paviršius yra porėtas, sudaro geresnes są­lygas kaulinei integracijai ir angiogenezei, o tai užtikrina geresnę endoprotezo biofiksaciją, mažesnę komplikacijų riziką ir greitesnę paciento reabilitaciją [4].

Keyword(s): 3D spausdinimas, personalizuotas endoprotezas, osteosarkoma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.087
Full Text: PDF

Back