Dalia Adukauskienė, Laura Jokūbonienė, Edita Kazėnaitė, Edita Mašanauskienė, Auksė Gečionienė

Abstract

Tyrimo tikslas – ištirti dažnos endokrininės patologijos – diabetinės ketoacidozės (DKA) kaip cukrinio diabeto (CD) dekompensacijos gydymo komplikacijas, jų etiologiją bei sąsają su gydymo intensyviosios terapijos skyriuje (ITS) trukme, ir, remiantis tyrimo duomenimis, suteikti konkrečias galimybes klinicistams optimizuoti gydymo taktiką ir su tuo susijusias gydymo baigtis.

Metodika. Atlikta retrospektyvinė kohortinė studija. Imtis – 120 pacientų, gydytų dėl DKA tretinio lygio universitetinės ligoninės ITS 6 metų periodu. Bioetikos centro leidimas (Nr. BEC – MF – 492). Tirtos DKA gydymo komplikacijos bei natrio bikarbonato naudojimas ir jų sąsaja su gydymo trukme ITS. Statistiniams skaičiavimams naudota SPSS 23.0 paketo versija. Požymiai vertinti kaip statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05.

Rezultatai.Nustatytos dažniausios DKA priežastys: piktnaudžiavimas alkoholiu (29 %), ūminė infekcija (28 %), insulino vartojimo sutrikimai (28 %), sunkios gretutinės ūminės ligos (5 %), neaiškios (10 %). DKA gydymo metu hipokalemija diagnozuota 53 proc. pacientų, gydymo ITS trukmė 52,9 ± 29,7 vs 32,8 ± 18,6 val., p < 0,05. Skiriant gydymą insulinu, hipoglikemija diagnozuota 18 proc. atvejų, gydymo ITS trukmė 63,2 ± 38,5 vs 38,9 ± 21,2 val., p < 0,05. Hipoglikemijos ar normoglikemijos atvejais, išliekant ketoacidozei, insulin skyrimas klaidingai nutrauktas 33 proc. pacientų, gydymo ITS trukmė 56,5 ± 30,7 vs 37,0 ± 22,5 val., p<0,05. Simptominiam ketoacidozės gydymui esant stabiliai hemodinamikai natrio bikarbonato tirpalai paskirti 28 proc. pacientų, gydymo ITS trukmė 55,2 ± 27,5 vs 39,1 ± 25,6 val., p< 0,05. Bendra DKA gydymo ITS trukmė 9 – 163 (45,1±34,2) val.: dėl infekcijos 19 – 163 (61,7 ± 41,0), neinfekcinių priežasčių 9 – 97 (31,6 ± 19,4) val., p < 0,05.

Išvados. Piktnaudžiavimas alkoholiu, ūminė infekcija bei insulino dozavimo pažeidimas – priežastys, predisponavusios diabetinę ketoacidozę. Hipokalemija, hipoglikemija, ankstyvas insulino nutraukimas, išliekant ketoacidozei, natrio bikarbonato skyrimas nustatyti kaip diabetinės ketoacidozės gydymo komplikacijos, ilginusios gydymo trukmę intensyviosios terapijos skyriuje. Infekcinės komplikacijos dvigubai ilgino gydymo intensyviosios terapijos skyriuje trukmę.

Keyword(s): diabetinė ketoacidozė, cukrinis diabetas, hipokalemija, hipoglikemija, natrio bikarbonatas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.117
Full TextPDF

Back